กรมควบคุมโรค เปิดผลศึกษา ชี้ สูตรไขว้ ซิโนแวค+แอสตร้าฯ ภูมิสูงกว่า แอสตร้า 2 เข็ม

วันที่ 20 พ.ย. เพจกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ผลการศึกษาระดับภูมิต้านทานและคาดประมาณประสิทธิภาพวัคซีนสูตรต่างๆ ในการป้องกัน “โควิดที่มีอาการ” ได้

โดยปรากฏว่า สูตรไขว้ซิโนแวค+แอสตร้าฯ ป้องกันได้ 80-90% ขณะที่แอสตร้าฯ 2 เข็ม ป้องกันได้ 70-80%