สำนักนายกฯ ชวน ปชช.บริจาคเงินหนุนพัฒนาวิจัยวัคซีน เผยนายกฯ ฝากขอบคุณ หวังกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขอีกครั้ง

สำนักนายกรัฐมนตรี ชวนคนไทยบริจาคเงินสนับสนุนการพัฒนาวิจัย วัคซีนโควิด-19 เผยนายกฯ ฝากขอบคุณ หวังกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขอีกครั้ง

วันที่ 25 ต.ค.2564 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการเงินบริจาคและทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมกันบริจาคเงินสนับสนุนการพัฒนาวิจัยวัคซีนโควิด-19

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบหลักการส่งมอบเงินบริจาคฯ จากภาคประชาชน และภาคเอกชน โดยส่งมอบให้กับหน่วยงานของรัฐ 2 หน่วยงาน ที่มีอำนาจหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวม 20,100,000 บาท ดังนี้ 1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 15,050,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5,050,000 บาท นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากผู้บริหารกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย รวมมูลค่า 2,960,604 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งกำลังประสบกับภาวะวิกฤตในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

ทั้งนี้การบริจาคดังกล่าวเป็นไปตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีดำริให้เปิดบัญชีเงินบริจาค บัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

โดยนายกฯ และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้บริจาคเริ่มต้นเปิดบัญชีดังกล่าว รวมทั้งมีภาคประชาชนและภาคเอกชนได้ร่วมบริจาคสมทบทุนอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน มีเงินสะสม จำนวน 52,220,939.54 บาท

โดยมีการใช้จ่ายเงินบริจาคไปแล้ว ดังนี้ 1. ช่วยเหลือบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 จำนวน 160 คน เป็นเงิน 6,025,000 บาท 2. สนับสนุนถุงกำลังใจและถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงในกรุงเทพมหานคร จำนวน 6,796 ถุง เป็นเงิน 6,796,000 บาท

ทางนายกฯ ได้กล่าวขอบคุณภาคประชาชน และภาคเอกชน ที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุน การวิจัยและพัฒนาวัคซีน แก้ไขปัญหาโรคโควิด และการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ตลอดจนส่งมอบกำลังใจและความห่วงใยให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน เพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตในสถานการณ์ปกติ ได้อย่างมีความสุข

หากประชาชนท่านใดต้องการร่วมส่งมอบกำลังใจและมีความประสงค์สนับสนุนการช่วยเหลือให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการจัดถุงยังชีพและอุปกรณ์ป้องกันโควิด ร่วมบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-13829-0 ชื่อบัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

โดยยอดเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร 0 2283 4318 – 24 และสามารถส่งเอกสารการโอนเงินบริจาคเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนภาษีได้ทาง Application LINE : @987xmnnl