ปชป.ยื่นแก้กม.เลือกตั้งท้องถิ่น เปิดทาง ส.ส.-ส.ว.-รมต. ช่วยหาเสียงได้

ปชป. ยื่นแก้มาตรา 34 กม.เลือกตั้งท้องถิ่น เปิดทางส.ส.-ส.ว.-รมต.ช่วยหาเสียง ชี้เพื่อสร้างฐานประชาธิปไตยให้แข็งแรง ปัดแก้รองรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

วันที่ 18 ต.ค.2564 ที่รัฐสภา นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นตัวแทนพรรค ยื่นหนังสือเพื่อเสนอร่างพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ… ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภา

นายองอาจ กล่าวว่า เราขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 34 เพื่อให้ส.ส. ส.ว. และข้าราชการการเมือง ไปช่วยหาเสียงได้กรณีส่งผู้สมัครในนามพรรค เนื่องจากเดิมกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น มีการแก้ไขให้มีคุณมีโทษแก่ผู้สมัคร ทำให้ส.ส. ส.ว.และข้าราชการทางการเมืองไม่สามารถไปช่วยรณรงค์หาเสียงได้ เพราะถ้าไปช่วยหาเสียง เท่ากับเป็นคุณ หากไปขึ้นเวทีปราศรัยวิจารณ์ผู้สมัครฝ่ายตรงข้าม ก็ถือเป็นการให้โทษ เท่ากับเป็นปัญหาและอุปสรรคในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

ดังนั้น มาตรา 34 ถือเป็นการปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพรรคการเมือง ไม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย พรรคจึงเสนอแก้ไข

นายองอาจ กล่าวต่อว่า การแก้ไขกฎหมายนี้ เป็นการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ฐานราก มีผลให้การเมืองระดับประเทศเข้มแข็งด้วย เชื่อว่าพรรคต่างๆ น่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไข เพื่อให้ส.ส. ส.ว. ข้าราชการการเมืองช่วยหาเสียงตามครรลองปกติได้ เพราะเป็นเรื่องผิดธรรมชาติ ผิดปกติอย่างมากที่ ส.ส.และข้าราชการการเมืองไปช่วยหาเสียงให้คนที่ลงสมัครท้องถิ่นในนามพรรคไม่ได้ ทั้งที่การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของสมาชิกพรรคที่ดีควรกระทำตามปกติอยู่แล้ว

เมื่อถามว่าเดิมจุดประสงค์มาตรา 34 เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าราชการทางการเมืองเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัคร นายองอาจ กล่าวว่า ในตัวกฎหมายนี้ห้ามอยู่แล้วไม่ให้ข้าราชการการเมืองใช้อาจหน้าที่กลั่นแกล้งผู้สมัคร แต่เมื่อมีการเพิ่มคำว่า เป็นคุณหรือเป็นโทษเข้าไปอีก ก็มีการตีความว่าการไปเดินรณรงค์ช่วยผู้สมัครหาเสียงนั้นเป็นคุณ หรือการไปพูดวิจารณ์นโยบายการบริหารท้องถิ่นก็เป็นโทษ

เมื่อถามว่าการเสนอแก้กฎหมายครั้งนี้เพื่อเตรียมเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ใช่หรือไม่ นายองอาจ กล่าวว่า เราเสนอเพื่อรองรับการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ ที่ผ่านมาเราผ่านการเลือกตั้งท้องถิ่นมาครึ่งทางแล้วและเห็นอุปสรรคที่เกิดขึ้น จึงเห็นว่าควรแก้ไข ในอนาคตหากมีการเลือกตั้งท้องถิ่นใดจะได้ไม่ย้อนแย้งต่อความเป็นจริง