‘นกแอร์’ ชวนออกแบบลายเครื่องบิน Boeing 737-800 ชิงเงินรางวัล-ตั๋วโดยสารฟรี 1 ปี

‘นกแอร์’ ชวนออกแบบลายเครื่องบิน Boeing 737-800 ชิงเงินรางวัล-ตั๋วโดยสารฟรี 1 ปี

วันที่ 15 ตุลาคม สายการบิน นกแอร์ เชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบลายเครื่องบิน Boeing 737-800 ภายใต้แนวคิด “ออกเดินทางกับมุมมองใหม่ Nokair Premium Airlines” รางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมตั๋วเครื่องบินกับนกแอร์ ตลอด 1 ปี (ตั๋วโดยสารฟรี 1 ปี จำนวน 24 เที่ยวบิน ผู้ได้รับสิทธิจะต้องชำระค่าธรรมเนียมหัก ณ ที่จ่ายจำนวน 5%)

ผลงานจะถูกนำไปใช้เป็นลายบนเครื่องบินสายการบินนกแอร์ ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของนกแอร์

ผู้สนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

คลิกส่งผลงาน