รมว.สุชาติ มอบถุงยังชีพหมื่นชุด ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบถุงยังชีพจำนวน 10,000 ชุด ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
โดยมี นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานและประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน
โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ
ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล
ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

นายสุชาติ กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพจำนวน 10,000 ชุด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมอบให้แก่กรุงเทพมหานครและกองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งใน 29 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานและประชาชนได้รับผลกระทบ
“ในวันนี้กระทรวงแรงงาน ได้จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพจำนวน 10,000 ชุด ถวายเป็น
พระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนนำมาบรรจุใส่ถุงยังชีพ

เพื่อให้กรุงเทพมหานครและกองบัญชาการตำรวจนครบาลนำไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในชุมชนพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ด้านอาหารและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และให้สามารถก้าวข้ามสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน” นายสุชาติ กล่าวในท้ายสุด

บทความก่อนหน้านี้‘หมอเรวัต’ แซะแรงรัฐบาล เกาะชายกระโปรง ‘ลิซ่า’ ถ้าบริหารห่วยก็ไม่รอดอยู่ดี
บทความถัดไป‘ศรัณย์วุฒิ’ เลื่อนแถลงท่าที อ้างรอเรื่องสำคัญก่อน อุบย้ายพรรคไหน