นายกฯ ดัตช์ชี้ กษัตริย์แต่งกับเพศเดียวกันได้ ไม่เสียสิทธิครองบัลลังก์

นายกฯ ดัตช์ชี้ กษัตริย์แต่งกับเพศเดียวกันได้ ไม่เสียสิทธิครองบัลลังก์

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายมาร์ค รุตเตอ นายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์ ให้ความเห็นว่าในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่การแต่งงานของเพศเดียวกันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย มกุฎราชกุมารีแห่งราชวงศ์เนเธอร์แลนด์ จึงมีสิทธิที่จะเสกสมรสกับเพศใดก็ได้โดยไม่ต้องสละสิทธิในการขึ้นครองราชย์

ในจดหมายที่นายรุตเตอยื่นต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ระบุว่า เวลาเปลี่ยนไปนับจากมีการจัดการในประเด็นนี้ในปี 2000 รัฐบาลเชื่อว่าองค์รัชทายาทสามารถสมรสกับบุคคลเพศเดียวกันได้ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงไม่เห็นว่าองค์รัชทายาท หรือกษัตริย์ ควรจะต้องสละการครองราชย์หากเขา หรือเธอ เสกสมรสกับบุคคลเพศเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม นายรุตเตอชี้ว่า ยังมีประเด็นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนั่นคือ การเสกสมรสกับเพศเดียวกันดังกล่าว จะมีผลกระทบในภายหลังต่อการสืบราชบัลลังก์ของทายาทจากคู่เสกสมรสเพศเดียวกันของกษัตริย์ หรือราชินีหรือไม่อย่างไร เช่น ทายาทมาจากการรับเลี้ยงบุตร หรือการใช้สเปิร์มผู้บริจาค ขณะที่ตามรัฐธรรมนูญของเนเธอร์แลนด์ในขณะนี้ ยังกำหนดให้กษัตริย์ หรือราชินี มีการสืบราชบัลลังก์ได้โดยทายาทที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

ทั้งนี้ เจ้าหญิงแคนารีนา-อามาเลีย มกุฎราชกุมารีแห่งเนเธอร์แลนด์ พระชนมายุ 17 ชันษา ยังทรงไม่มีความเห็นใดต่อประเด็นนี้ และชีวิตส่วนพระองค์ก็ไม่เป็นที่รับรู้นัก

ขณะที่การให้ความเห็นนี้ของนายรุตเตอ มีขึ้นหลังจากมีการตั้งประเด็นคำถามถึงความเป็นไปได้เรื่องการเสกสมรสของเพศเดียวกันในราชวงศ์ ขณะที่เนเธอร์แลนด์มีกฎหมายที่รับรองการแต่งงานของเพศเดียวกันในปี 2001