นักไวรัสวิทยา เผยยาต้านโควิด ‘โมลนูพิเวียร์’ ขายแพงขึ้น 40 เท่า!

นักไวรัสวิทยา เผยยาต้านโควิด ‘โมลนูพิเวียร์’ ขายแพงกว่าต้นทุนการผลิต 40 เท่า! ข้องใจถามจะเปลี่ยนเกมหรือเปลี่ยนชีวิตหลังโควิด

วันที่ 13 ต.ค.64 ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โพสต์ข้อความเรื่องยาต้านไวรัสโควิด 19 “ยาโมลนูพิเวียร์” ผ่านทางเฟซบุ๊ก Anan Jongkaewwattana

ความว่า “ราคาขาย 40 เม็ด ที่ 714 เหรียญสหรัฐ มากกว่าต้นทุนการผลิตที่ 17.74 เหรียญ ถึง “40 เท่า” ตกลงจะเปลี่ยนเกมหรือเปลี่ยนชีวิตหลังโควิดครับ”

ทั้งนี้ ยาต้านไวรัสโควิด 19 “ยาโมลนูพิเวียร์” ช่วยลดผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตได้