คณะก้าวหน้ามั่นใจ สนามเลือกตั้งอบต. ยกเทศบาลก้าวหน้าผลงานรูปธรรมตอบโจทย์ปชช.

คณะก้าวหน้ามั่นใจเลือกตั้งอบต. ชี้คนเห็นผลงานเทศบาลก้าวหน้า

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า เปิดเผยถึงความพร้อมในการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนนี้ โดยระบุว่าคณะก้าวหน้าส่งผู้สมัครลงครบทุกภาค กว่า 200 ทีม ตั้งแต่ภาคเหนือ อีสาน กลาง ใต้ และจังหวัดชายแดนภาคใต้

“เมื่อเราประกาศรับผู้สมัครลงเลือกตั้งอบต. ในนามคณะก้าวหน้า มีผู้สมัครมากว่า 500 ทีม แต่เราคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีอุดมการณ์และแนวทางการทำงานการเมืองตรงกับเรา 3 ข้อหลักที่เป็นกฎเหล็กคือไม่ซื้อเสียง ไม่ฝักใฝ่ระบอบเผด็จการ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองหรือพวกพ้อง หากยอมรับ 3 ข้อนี้จึงจะร่วมงานกับเราได้ และในตอนนี้ได้ผู้สมัครแล้วกว่า 210 ทีม โดยจังหวัดที่คึกคักที่สุดคือร้อยเอ็ดและอุดรธานี มีผู้ลงสมัครในนามก้าวหน้าเกือบ 20 ทีมทั้งสองจังหวัด” พรรณิการ์ กล่าว

พรรณิการ์ยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ เครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ผู้สมัครของคณะก้าวหน้าชนะใจประชาชน คือผลงานที่สำเร็จเป็นรูปธรรมแล้วของนายกเทศมนตรีที่ร่วมงานกับคณะก้าวหน้า หลังจบการเลือกตั้งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นายกฯและทีมได้เข้าไปทำงานเพียง 5 เดือนก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน เช่นที่อาจสามารถ นายกฯ แก้ปัญหาน้ำประปาที่ขุ่น ไหลอ่อน มีกลิ่น จนกลายเป็นน้ำประปาใสสะอาดได้มาตรฐาน ลงทุนเพียงหลักแสน กับเวลาเพียง 5 เดือน ก็สามารถปลดล็อกปัญหาที่เรื้อรังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนมาหลายสิบปีได้

“เทศบาลอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด พิสูจน์ให้เห็นว่าหากประชาชนเลือกคนที่มีวิสัยทัศน์ มีความตั้งใจจริง เข้าไปบริหารท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จริง และเร็วจนน่าตกใจ เพราะเทศบาล รวมถึงอบต. เป็นพื้นที่เล็ก นายกฯ มีอำนาจ มีงบประมาณพอที่จะบริหารจัดการแก้ปัญหาหลายอย่างได้ทันที นี่จึงเป็นสาเหตุที่ในอีสานมีผู้สนใจลงสมัครเลือกตั้งอบต. ในนามก้าวหน้าเยอะมาก เพราะเขาเกิดแรงบันดาลใจจากอาจสามารถ เขาเชื่อว่าถ้าอาจสามารถทำได้ ตำบลของเขาก็ต้องทำได้เช่นกัน”

พรรณิการ์ระบุอีกด้วยว่า พื้นที่คาดหวังในการเลือกตั้งอบต. ปีนี้ นอกจากในอีสาน โดยเฉพาะร้อยเอ็ด ยังมีอีกหลายพื้นที่ในภาคตะวันออก และปริมณฑล เช่นจ.ระยอง จ.ชลบุรี และจ.สมุทรปราการ เนื่องจากเป็นพื้นที่เมืองใหญ่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนวัยรุ่น วัยทำงาน คณะก้าวหน้าเชื่อว่าจะชนะเลือกตั้งได้แน่นอน หากทำนโยบายที่ถูกใจคน ทำให้เห็นว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับพื้นฐานอย่างอบต. สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะ เพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ทำศูนย์ดูแลเด็กเล็กสำหรับพ่อแม่ที่ต้องไปทำงานทั้งวัน