“เพื่อไทย” นัด12 ต.ค.เชือด 7 งูเห่าแหกมติพรรค ชงขับ ‘พรพิมล-ศรัณย์วุฒิ’ พ้นสมาชิก

12 ต.ค.นัดเชือด 7 งูเห่าแหกมติ พท. ชงขับ ‘พรพิมล-ศรัณย์วุฒิ’ พ้นสมาชิก

ความคืบหน้าการสอบสวนของคณะกรรมการจริยธรรมของพรรคเพื่อไทย (พท.) กรณี 7 ส.ส.โหวตสวนมติพรรค ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม-3 กันยายน และลงมติในวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมานั้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่พรรคเพื่อไทย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรค พท. น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรค พท. และนายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ส.ส.นนทบุรี ร่วมกันแถลงโดย น.ส.อรุณีกล่าวว่า หลังการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐมนตรีรวม 6 คน พรรค พท.ได้มีมติให้ ส.ส.ของพรรคทุกคนลงมติไม่ไว้วางใจ โดยออกเป็นหนังสือเวียนให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค พท. ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดยระบุว่า หาก ส.ส.คนใดไม่ปฏิบัติตามมติ ก็จะถือว่าเป็นการทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการขัดมติของพรรค

ดังนั้น พรรคจึงได้ทำการสอบสวนผู้มีรายชื่อทั้ง 7 คน ที่ฝ่าฝืนมติพรรค ในวันที่ 9 ตุลาคม คณะกรรมการจริยธรรม ได้สอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนี้จะจัดการประชุมอีกครั้งในวันที่ 12 ตุลาคม เวลา 09.00 น. เพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ได้ยืนยันการทำผิดตามวินัย ว่า 1.มีการให้ร้ายพรรคหรือไม่ 2.จงใจไม่ปฏิบัติตามมติพรรคหรือไม่ และ 3.ทำพฤติกรรมเช่นนี้หลายครั้งเป็นเหตุให้ประชาชนสับสนหรือไม่ และเวลา 13.00 น.ของวันเดียวกัน จะเป็นการประชุมร่วมของ ส.ส.และ กก.บห.ของพรรคทั้งหมด เพื่อแสดงเจตจำนงว่ามติของพรรคมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด

น.ส.อรุณีกล่าวว่า คณะกรรมการวินัยและจริยธรรมพรรค พท. เสนอให้ลงโทษสมาชิกพรรค 2 คน ได้แก่ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และนางพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี ให้พ้นจากสมาชิกพรรคตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ.2561 เนื่องจากมีพฤติกรรมประชุมโดยไม่มีเหตุผล ตั้งใจให้ร้ายพรรคด้วยความเท็จ และมีลักษณะบ่งบอกว่าไม่ต้องการอยู่กับพรรคในการเลือกตั้งครั้งหน้า ทั้งนี้ ในวันที่ 12 ตุลาคมนี้ จะประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค พท. ในเวลา 09.30 น. โดยมีระเบียบวาระสำคัญเป็นเรื่องการเตรียมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พรรค พท. ที่จังหวัดขอนแก่น และรับทราบผลการสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อกล่าวหาสมาชิกของคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมร่วมกับคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้ง ส.ส.พรรคทุกคนซึ่งจะประชุมร่วมกันในเวลา 13.00 น. เพื่อลงคะแนน เนื่องจากตามระเบียบต้องมีคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของสมาชิกพรรคเพื่อไทย ลงมติให้พ้นจากสมาชิกพรรค ทั้งนี้ ทางพรรคได้ส่งหนังสือถึง ส.ส.ทุกคน เพื่อให้องค์ประชุมครบในวันที่ 12 ตุลาคมนี้ เพื่อแสดงเจตจำนงร่วมกันด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกรณีการสิ้นสภาพของสมาชิกพรรค พท.นั้น ตามข้อบังคับพรรค พท. พ.ศ.2561 ข้อที่ 15 (6) ระบุว่า กรณีสมาชิกพ้นสภาพ ต้องมีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) และ ส.ส.ของพรรค พท. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เสียงของจำนวนทั้งหมด ลงมติให้พ้นจากสมาชิกพรรค โดยในขณะนี้พรรค พท.มี กก.บห. 24 คน ในจำนวนนี้เป็น ส.ส. 15 คน และมี ส.ส. 134 คน รวมองค์ประชุมพรรคเท่าที่มีอยู่คือ 143 คน โดยเสียง 3 ใน 4 จะต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 108 คน ในการขับสมาชิกพรรค อย่างไรก็ตาม สมาชิกพรรคที่เป็น ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (9) ระบุไว้ว่า หากพ้นจากสมาชิกพรรคแล้ว ต้องหาพรรคใหม่สังกัดภายใน 30 วัน หากพ้น 30 วันแล้วหาพรรคสังกัดไม่ได้ จะสิ้นสภาพ ส.ส.ทันที