‘พรรคกล้า’ เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.ภูเก็ต ‘กรณ์’ ประกาศดันจังหวัดจัดการตนเอง ผู้ว่าฯมาจากเลือกตั้ง

“พรรคกล้า” เปิดตัว “เทมส์ ไกรทัศน์”ผู้สมัคร ส.ส.ภูเก็ต “กรณ์” เสนอเลือกตั้งผู้ว่าฯภูเก็ต ดันนโยบายจังหวัดจัดการตนเอง สู่เมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยวระดับโลก

วันที่ 7 ต.ค. ที่ จ.ภูเก็ต นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า พร้อมด้วยนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรรกล้า ร่วมเทศกาลถือศีลกินผัก ที่ จ.ภูเก็ต พร้อมเปิดตัวหัวหน้าทีม “พรรคกล้า-ภูเก็ต” คือนายเทมส์ ไกรทัศน์ ผู้เสนอตัวลงสมัคร ส.ส.จ.ภูเก็ต พร้อมทีมคนรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดจัดการตนเองเพื่อคนภูเก็ต ทำการเมืองสร้างสรรค์ ยึดหลักปฏิบัตินิยม ลงมือทำเพื่อภูเก็ต

โดยนายกรณ์กล่าวว่า ภูเก็ต มีของดีในตัวเองมากมาย ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ ทะเล เกาะ ภูเขา รวมไปถึงมรดกทางวัฒนธรรมชาวใต้ผสมผสานกจีนฮกเกี้ยนแบบเพอรานากัน Sino-Portugese ต้นทุนทางวัฒนธรรมหรือ Soft Power ทรงพลังมากๆ ที่ผ่านมาก็ถูกใช้กับการท่องเที่ยว ทำรายได้ให้ประเทศมาโดยตลอด ถึงวันนี้การจะขยายโอกาสไปต่ออีกขั้นต้องการบริหารจัดการระดับ World Class ในทุกมิติ และทั้งหมดนี้เชื่อมั่นว่าต้องเป็นการบริหารจัดการจากคนคุณภาพที่คนภูเก็ต กำหนดเอง เลือกเอง เพราะไม่มีใครรู้จักภูเก็ตดีเท่าคนภูเก็ตเอง

นายกรณ์กล่าวต่อว่า พรรคกล้าขอเสนอนโนบายภูเก็ต 3 ข้อดังนี้ 1.ภูเก็ต ต้องเป็น “จังหวัดจัดการตัวเอง” การเมืองส่วนกลางระดับประเทศ และระบบราชการที่กระจุกตัว ไม่ตอบโจทย์ปัญหาเฉพาะพื้นที่ จึงจำเป็นต้องกระจายอำนาจในการบริหารงานเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเมือง โดยให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ภาษีและรายได้ปันส่วนให้ตอบโจทย์กับเนื้องานเพื่อการหารายได้เข้าประเทศอย่างมีระบบ 2.ภูเก็ต ต้องเป็น “เมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยวพิเศษ” ส่งเสริมการลงทุนด้านการท่องเที่ยว

ดึงดูด Nomad ทุกวงการเข้ามา Work From Phuket ต่อยอดจากของดีที่มี ทำงานเชิงรุก ทำให้เมืองเป็น Business Unit ของประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสให้คนในชุมชนมีโอกาสทำกิน และ3.ภูเก็ต ต้องพลิกโฉมเป็น “เมืองมาตรฐานโลกทันสมัย” พัฒนาสาธารณูปโภคและความเป็นอยู่ ให้ตอบโจทย์ความเป็นเมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยวระดับ World Class ที่แท้จริง ต้อง Re-Design เมืองในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการคมนาคม การโทรคมนาคม การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน การดูแลทางด้านการแพทย์สาธารณสุข การศึกษา ฯลฯ

ด้านนายอรรถวิชช์กล่าวว่า การยกระดับ จ.ภูเก็ต ไม่ใช่แค่เป็นเขตเศรษฐกิจ แต่ต้องยกระดับไปถึง “จังหวัดจัดการตนเอง” ต้องเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด มีหน้าที่เต็มที่ทั้งงานระบบสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และตำรวจ ภูเก็ตมีลักษณะเฉพาะที่สำคัญคือรายได้หลักร้อยละ 80 มาจากท่องเที่ยว ต้องมีคนที่เข้าใจภูเก็ตจริงๆ มาบริหาร นโยบายต้องเป็นแบบเสื้อสั่งตัด ไม่ใช่เสื้อโหล อย่าเอาระบบราชการล้าหลังมาใช้กับภูเก็ต