“สุทธวรรณ” ฉะยับ “ประยุทธ์” แก่เพราะกินข้าว! พูดจาสร้างบาดแผลให้นักเรียน เป็นผู้นำต้องมีสำนึก

แก่เพราะกินข้าว ‘สุทธวรรณ’  ฉะ ‘ประยุทธ์’ ไร้วุฒิภาวะ ตอกเป็นผู้นำประเทศต้องมีสำนึก อย่าบ้าอำนาจจนสร้างบาดแผลทางจิตใจให้นักเรียน

วันที่ 5 ตุลาคม น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.นครปฐม โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึง กรณีที่พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเปิดงานคิกออฟฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียน แต่กลับมีการตำหนิเด็กนักเรียนผ่านเครื่องขยายเสียงว่าเด็กนักเรียนคนนั้น การตำหนินักเรียนที่กำลังอยู่ที่สาธารณะที่มีคนจำนวนมาก ถือเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นฐานะใดก็ตาม

ยิ่งในสถานการณ์นี้ผู้ตำหนิคือนายกรัฐมนตรี ท่านคิดหรือไม่ว่าเด็กนักเรียนที่ถูกกล่าวถึงจะรู้สึกอย่างไร เหตุผลที่ต้องยกเรื่องนี้มาสื่อสารเพราะ เห็นว่าพฤติกรรมเช่นนี้มีปัญหากับสังคม และนี่คือความเคยชินของของนายทหารที่ประพฤติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในรั้วสถานศึกษา มีทั้งครู นักเรียน และบุคลากรอื่นๆ มากมาย

พลเอกประยุทธ์ไม่ได้คำนึงถึงเลยว่าสถานศึกษาควรเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชนทั้งทางกายภาพและทางด้านจิตใจ สิ่งที่ท่านกระทำ นับเป็นความรุนแรงชนิดนึง การกล่าวประจานนั้นอาจทำให้เด็กรู้สึกอับอาย และท่านเข้าไปในฐานะผู้นำของประเทศ ท่านควรกล่าวอะไรให้มีประโยชน์กว่านี้ อีกทั้งควรตระหนักว่าคุณประยุทธิ์ไม่มีหน้าที่จะต้องไปสอนหรืออบรมมารยาทให้แก่ใคร หากตัวเองยังไม่เข้าใจมารยาทสังคมมากพอ  สิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเรียนคนนั้นอาจเป็นบาดแผลฝังลึกในจิตใจของเขา

ไม่เพียงแค่วาจาที่ไม่เหมาะสมนายกรัฐมนตรียังมีการเดินไปตบหลังตบไหล่เด็กนักเรียนอีก

ดิฉันจึงอยากฝากถามพลประยุทธ์ ว่าท่านเอาความชอบธรรมส่วนใดมาแสดงออกถึงพฤติกรรมเหล่านี้ อยากให้ท่านกลับไปทบทวนกับสิ่งที่ท่านได้ทำไป และขอว่าอย่าได้ไปทำแบบนี้กับใครอีก  ผู้อื่นไม่ใช่ที่รองรับอารมณ์ของท่าน หากยังต้องไปไหนมาไหนในฐานะผู้นำของประเทศ พลเอกประยุทธ์ควรพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ วุฒิภาวะด้านการเป็นผู้นำ จะได้ไม่เป็นคนที่แก่เพราะกินข้าว เฒ่าเพราะอยู่นาน สุทธวรรณกล่าว