‘องอาจ’ ฝากผู้ว่าฯกทม. เร่งลอกท่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง

ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานานเมื่อฝนตก นอกจากบางพื้นที่จะมีสภาพเป็นแอ่งกระทะที่น้ำท่วมขังง่ายเป็นกรณีพิเศษแล้ว ยังพบว่าหลายปีที่ผ่านมาไม่ค่อยมีการลอกท่อระบายน้ำเท่าที่ควร ทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน เพราะน้ำไหลไม่สะดวก จึงขอฝากผู้ว่าฯกทม. ช่วยเร่งรัดการลอกท่อระบายน้ำเป็นการเร่งด่วน ทำให้การระบายน้ำรวดเร็วขึ้น เพื่อทำให้ความเดือดร้อนของชาวบ้านลดน้อยลง

นายองอาจกล่าวอีกว่า นอกจากนั้นฝากผู้ว่าฯกทม.ช่วยกวดขันการทำงานของเจ้าหน้าที่ตามประตูระบายน้ำต่างๆ ต้องเปิดปิดประตูระบายน้ำให้ทันสถานการณ์ ไม่ควรปล่อยให้เกิดเหตุการณ์กุญแจเปิดปิดประตูน้ำหายจนทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างหลายพื้นที่ รวมทั้งกรณีที่ไม่มีน้ำมันเติมเครื่องสูบน้ำ ถึงแม้เรื่องเหล่านี้จะดูเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้น แต่ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วจนสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอย่างไม่ควรจะเป็น ทั้งนี้ หวังว่าผู้ว่าฯกทม.จะกวดขันการทำงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการป้องกันน้ำท่วมให้เอาใจใส่เป็นพิเศษ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ กทม.ในช่วงหน้าฝนนี้