ซิลลิคฯ แจงยิบเหตุผล “วัคซีนโมเดอร์นา” เข้าไทยล่าช้า

ซิลลิคฯ เปิดใจปมโมเดอร์นาล่าช้า ชี้ดีมานด์ทั่วโลกสูง แต่การผลิตน้อยกว่า ยันเร่งแก้ไขหาวัคซีนจากฐานการผลิตอื่นช่วย คาดวัคซีนลอตแรก 1.9 ล้านโดส เข้าเดือน พ.ย. นี้ ทยอยส่งมอบสัปดาห์ละ 1-3 แสนโดส ขณะที่ 6.8 ล้านโดส เข้าไตรมาส 1 ปีหน้า

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ซิลลิค ฟาร์มา ร่วมแซดพี เทอราพิวติกส์ ผู้แทนวัคซีนโมเดอร์นาในประเทศไทย ออกแถลงการณ์ ชี้แจงเรื่องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา จากกำหนดการเดิม ต.ค. เป็น พ.ย. โดยระบุว่า

ก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากแหล่งผลิตว่าจะมีการส่งมอบวัคซีนได้ราวเดือน ต.ค. นี้ ทำให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้ประกาศไทม์ไลน์โมเดอร์นา จะเริ่มส่งมอบวัคซีนจำนวน 1.9 ล้านโดสในกลางเดือนตุลาคม แต่เนื่องจาก ปัจจุบันความต้องการวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกยังมีสูงกว่ากำลังการผลิตวัคซีนเป็นอย่างมาก

ทำให้ในเวลาต่อมา ทางบริษัทฯ ได้รับแจ้งข้อมูลล่าสุดจากแหล่งผลิตถึงแนวโน้มว่าจะสามารถส่งมอบได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งมอบวัคซีนในครั้งนี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของแซดพี เทอราพิวติกส์

อย่างไรก็ตาม แซดพีฯ และโมเดอร์นา กำลังเร่งแก้ไขหาทางออกเพื่อให้คนไทยเข้าถึงวัคซีนให้เร็วที่สุด

ดังนั้น จึงได้จัดหาวัคซีนจากแหล่งผลิตอื่นที่นอกเหนือจากแหล่งผลิตที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติให้นำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย

ส่วนไทม์ไลน์การนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาลอตแรก 1.9 ล้านโดส ภายในไตรมาส 4 ปี 2564 โดยเริ่มที่เดือน พ.ย. เป็นต้นไป และจะมีการทยอยส่งมอบทุกสัปดาห์ต่อเนื่องกัน สัปดาห์ละประมาณ 1-3 แสนโดส

สำหรับวัคซีนส่วนที่เหลืออีกจำนวน 6.8 ล้านโดส ซึ่งได้ลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนแล้วนั้น คาดว่าจะสามารถส่งมอบได้ในไตรมาสแรกของปี 2565

สำหรับวันในการส่งมอบที่ชัดเจน บริษัทฯ จะสามารถแจ้งให้ทราบได้ภายหลังจากวัคซีนที่เตรียมจัดส่งให้แก่ประเทศไทยได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แม้ว่าทางบริษัทฯ จะพยายามเร่งรัดการส่งมอบวัคซีนให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดในทุกขั้นตอน อย่างไรก็ตาม เราจะได้รับการแจ้งจากผู้ผลิตถึงการยืนยันวันที่แน่ชัดในการจัดส่งวัคซีน ล่วงหน้าเพียง 2 สัปดาห์ก่อนที่จะมีการดำเนินการจัดส่งวัคซีนมายังประเทศไทย