เปิดปฏิทินเลือกตั้งนายกอบต.-ส.อบต. หลังกกต.ออกประกาศเลือกตั้ง

เปิดปฏิทินเลือกตั้งนายกอบต.-ส.อบต. หลังกกต.ออกประกาศเลือกตั้ง

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมานั้น สำหรับแผนงานจัดการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีดังนี้ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งโดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งทันที

วันที่ 6 ตุลาคม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งอบต.ประกาศให้มีการเลือกตั้ง วันที่ 11 – 15 ตุลาคม เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 22 ตุลาคม ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 2 พฤศจิกายน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่ 12 พฤศจิกายน เป็นวันสุดท้ายการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน วันที่ 17 พฤศจิกายน เป็นวันสุดท้ายเพิ่มชื่อ  ถอนชื่อ วันที่ 21 – 27 พฤศจิกายน เปิดแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  เป็นวันเลือกตั้ง และวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 เปิดแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง)