ศรีสุวรรณ ค้านให้ ต่างชาติถือครองที่ดิน ชี้เป็นมติอัปยศ อาจขัดรธน. แนะรัฐทบทวน-ถามคนไทย

ศรีสุวรรณ ร่อนแถลงการณ์ในนาม สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ค้านให้ ต่างชาติถือครองที่ดิน แนะรัฐทบทวน-ถามคนไทย ชี้เป็นมติอัปยศ อาจขัดรธน.

วันที่ 19 ก.ย.2564 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกแถลงการณ์ในนาม สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เรื่อง คัดค้านการขายแผ่นดินให้ต่างชาติยึดครอง โดยระบุว่า ตามที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ก.ย.ที่ผ่านมา มุ่งหมายที่จะแก้ไขกฎหมายที่ดินให้ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง ได้สิทธิ ถือครองที่ดินและยังได้สิทธิทำงานพร้อมวีซ่าตลอดไปในผืนแผ่นดินไทยได้ในระยะยาวโดยไม่ต้องรายงานตัวทุก 90 วัน

อีกทั้งยังจะให้สิทธิพิเศษที่จะ สามารถถือครองห้องชุดและบ้านจัดสรรในโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่ที่กำหนดได้อีกด้วยนั้น ทางสมาคมฯ มีความเห็นว่ามติดังกล่าว เป็นมติอัปยศที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลสิ้นไร้ความสามารถที่จะแสวงหารายได้เข้าแผ่นดิน โดยใช้ข้ออ้างแบบกำปั้นทุบดินในเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) มีความรุนแรงและยืดเยื้อตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน

ส่งผลให้รัฐบาลใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวดหลายครั้ง เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายตัวเป็นวงกว้างเกินเกินขีดจำกัดของระบบสาธารณสุขที่จะสามารถรองรับได้ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และการลงทุนภายในประเทศลดลงอย่างมาก

ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลายลง จำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน แรงงาน และภาคธุรกิจ

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า แนวคิดและมติ ครม.ดังกล่าว ไม่ได้สอบถามเจ้าของประเทศที่แท้จริงเลยว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ และไม่คำนึงเลยว่า การให้ชาวต่างชาติมายึดถือครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอย่างถาวรนั้น จะกระทบต่อพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศอย่างมากมายในระยะยาว ทั้งๆที่ประเทศไทยเคยมีประสบการณ์การแก้ไขกฎหมายขายชาติจำนวน 11 ฉบับมาก่อนหน้านี้เมื่อคราวเกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งราวๆปี 2540 ที่ผ่านมา

ซึ่งทำให้คนไทยจำนวนมากต้องน้ำตาตกใน ต้องสูญสิ้นทรัพย์สฤงคารให้กับชาวต่างชาติมากมาย ถูกฟ้องร้อง ถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาดมาจนถึงทุกวันนี้ รวมทั้งสถาบันการเงินต่างๆที่ปัจจุบันกว่าร้อยละ 60 ต้องถูกชาวต่างชาติยึดครอง

“หากเราปล่อยให้รัฐบาลใช้อำนาจโดยย่ามใจแก้ไขกฎหมายเอื้อประโยชน์ต่อนายทุนต่างชาติโดยไม่มีขอบเขตจำกัดเยี่ยงนี้ อนาคตลูกหลานไทยก็จะเป็นได้แค่กรรมกร คนรับใช้ ไม่มีที่ดินทำมาหากินเป็นของตนเอง หากแต่จะสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติได้ ก็จะต้องไปขอเช่าที่นายทุนต่างชาติทำมาหากิน และที่จะเจ็บช้ำมากยิ่งไปกว่านั้น หากนายทุนต่างชาติปักป้ายในที่ดินที่เขายึดครองว่าห้ามคนไทยและสุนัขเดินผ่านรัฐบาลจะตอบคำถามนี้ต่อคนไทยทั้งชาติได้อย่างไร

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ และอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ ม.178 ประกอบ ม.3 และม.25 ม.26 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงใคร่เรียกร้องให้รัฐบาลใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ ม.166 ดำเนินการให้มีการทำประชามติเพื่อขอฉันทามติจากประชาชนเจ้าของประเทศในเรื่องดังกล่าวเสียก่อนเท่านั้น หากยังเห็นว่าอำอาจอธิปไตยเป็นของประชาชนจริง” นายศรีสุวรรณกล่าว

บทความก่อนหน้านี้เปิดหู | blueMarlin  : ท้องฟ้าจำลอง เพลงผิดหวังที่ฟังแล้วอารมณ์ดี
บทความถัดไปRugby School Thailand มาตรฐานระดับโลกจากอังกฤษ โรงเรียนนานาชาติใหญ่ที่สุดในไทย เปิดโครงการ Bubble and Seal