บัณฑิต1.4หมื่นคนเตรียมเฮ! มหาดไทยจ่อชงครม. ต่ออายุจ้างงาน บรรเทาพิษโควิด

มหาดไทย จ่อชง ครม. ขอต่ออายุโครงการพัฒนาตำบล คงสภาพจ้างงานบัณฑิตปริญญาตรี 14,510 คน ใน 7,255 ตำบล บรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 รัฐบาลได้ผลักดันหลายโครงการที่เป็นการจ้างงานเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบยังมีรายได้ รวมถึงโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นการจ้างงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลในระดับตำบลในทุกมิติทั้ง 12 ด้าน เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผล และสร้างแพลตฟอร์มให้หลายภาคส่วนเข้ามาดูข้อมูลแต่ละพื้นที่ เช่น แต่ละตำบลมีพืชเศรษฐกิจอะไรบ้าง มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจยังไงบ้าง ซึ่งมีการประมวลผลทุกเดือน

โครงการดังกล่าวมีกรอบเวลาดำเนินการตั้งแต่ 1 ต.ค.2563 – 30 ก.ย.2564 จ้างงานประชาชนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 อัตรา รวม 14,510 อัตรา (ครอบคลุม 878 อำเภอ ในพื้นที่ 76 จังหวัด) อัตราจ้างเหมา 15,000 บาทต่อเดือน

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวได้ช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนที่หางานทำได้ยากในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาด รวมถึงส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนผ่านมาตรการการจ้างงาน ผู้ร่วมโครงการเกิดสร้างทักษะ ประสบการณ์การทำงาน ที่นำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในชีวิต กระทรวงมหาดไทยจึงพิจารณาต่อโครงการฯ ที่จะสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.นี้ ออกไปอีก เพื่อให้ประชาชนยังมีงานทำ และสานต่อการจัดทำฐานข้อมูลระดับตำบลให้เสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอเรื่องการต่ออายุโครงการ ไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) หรือสภาพัฒน์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยสภาพัฒน์อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด ในเร็วๆนี้ คาดว่าจะเสนอต่อที่ประชุมครม.พิจารณาอนุมัติ

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ที่มีการจ้างแรงงาน 14,510 อัตรา ใช้จ่ายงบประมาณจากพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด พ.ศ. 2563 อยู่ภายใต้ภายใต้แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน งบประมาณ 2,701.87 ล้านบาท

บทความก่อนหน้านี้ประยุทธ์ ไร้กังวล ฝ่ายค้าน ยื่นป.ป.ช.สอบ8เรื่อง ชี้แค่เกมการเมือง เพราะตอบสภาชัดแล้ว
บทความถัดไปดาวกับดวง วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 โดยพิมพ์พรร