ก้าวไกลเสนอตัดงบฯส่งเสริมศิลปินแห่งชาติทิ้ง ต้อนรับ ‘สุชาติ สวัสดิ์ศรี’ สู่การเป็นศิลปินแห่งราษฎร

เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 20 สิงหาคม หลังจากผ่านมาตรา 22 งบประมาณกระทรวงแรงงาน เข้าสู่การประชุมมาตรา 23 กระทรวงวัฒนธรรม งบประมาณ 4,288,370,200 บาท นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) อภิปรายเพื่อขอปลัดลดงบประมาณกระทรวงวัฒนธรรม ตอนหนึ่งว่า เรามีกรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวัฒนธรรม ด้านหนึ่งชื่อว่า สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีรายละเอียดที่จะส่งเสิมศิลปินอาวุโส ศิลปินที่ได้รับการยอมรับ และอีกกรมคือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่มีไว้เพื่อคัดเลือก และประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติ งบ 2.9 ล้านบาท แต่วันนี้มีข่าวลือหนาหูว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ที่มีรองนายกฯท่านหนึ่งเป็นประธาน แล้วรัฐมนรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนั่งเป็นกรรมการ ประกาศจะถอดถอนศิลปินแห่งชาติคนหนึ่ง ชื่อ สุชาติ ศรีสวัสดิ์ ที่จัดเป็นศิลปินแห่งชาติหนึ่งเดียวใน 232 คน ที่ประกาศแล้วถูกถอดถอน ตนไม่ยุให้นายสุชาติอุทธรณ์เลย ศิลปินแห่งชาติมีรายได้ตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท มีสิทธิในการรักษาพยาบาล และสวัสดิการต่างๆ ที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องยุเลย เพราะสิ่งที่นายสุชาติบอกกับพี่น้องประชาชนคือการเรียกร้องสิทธิ การบอกว่าศิลปต้องรับใช้ประชาชน การบอกว่าวันนี้ศิลปินนั้นมีฐานะเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชน ต้องส่งเสียงแทนพี่น้องประชาชนที่ยากลำบาก แต่กระทรวงวัฒนธรรมกำลังจะถอดถอนท่านออกจากความเป็นศิลปินแห่งชาติ ถ้าเช่นนั้น ก็ต้องตัดลดงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก และส่งเสริมศิลปินแห่งชาติ ต้อนรับนายสุชาติ สู่การเป็นศิลปินแห่งราษฎร ศิลปินของประชาชน

บทความก่อนหน้านี้เดินตามดาว ประจำวันที่ 20-26 สิงหาคม 2564
บทความถัดไปจดหมาย : ฉบับประจำวันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2564