กมธ.ศึกษาพรรคก้าวไกลเห็นต่าง”หยุดเรียน” หนีวิกฤตโควิด-แนะใช้วิธีการผสมผสาน

กรณีนักวิชาการด้านการศึกษาเสนอความเป็นไปได้หรือไม่ ที่วิกฤตจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จะให้มีการหยุดการเรียนการสอนไป 1 ปี เพราะถ้าต้องเรียนออนไลน์ต่อ การเรียนจะไม่มีประสิทธิภาพ และไม่มีคุณภาพ โดยหยุดเรียนทั้งระบบการศึกษา และเริ่มใหม่ในปีหน้า จะช่วยทำให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ ทั้งนี้หากหยุดเรียน 1 ปี จะมีผลกระทบเรื่องการเสียโอกาส และเสียเวลาของนักเรียน จึงอยากให้รัฐตัดสินใจว่าควรทำอย่างโดยขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นหลัก

เกี่ยวกับเรื่องนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สรุวาท ทองบุ กรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้ความเห็น ว่า คงจะหยุดเรียนไม่ได้ และเป็นไปไม่ได้ที่เด็กจะหยุดเรียน จึงขอเสนอแนะการจัดการเรียนในสถานการณ์โควิด-19 ในเบื้องต้นโดยขอให้ถือว่าเรียนปนเล่นไปก่อน ในชั้นต่ำ ๆ และจริงจังขึ้นในชั้นสูงกว่าขึ้นไปเรื่อย ๆ จากนั้นปรับหลักสูตร หรือแยกแยะเนื้อหาที่เหมาะจะเรียนออนไลน์ออกมา และเนื้อหาที่ต้องเรียนโดยมีผู้สอน ปรับระเบียบประเมิน/วิธีประเมิน ตัวชี้วัดที่เกิดกับนักเรียน ตัดเรื่องเวลาเรียน ไม่ใช้ตารางเรียนแบบเดิม ต้องเป็น u-learning คือเรียนได้ทุกวันทุกเวลา ทุกสถานที่ตามความสะดวก ถนัด สนใจ อีกทั้งความพร้อมที่จะเรียนของผู้เรียน เป็นไปอย่างผสมผสาน (Hybrid)กันในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปในแต่ละระดับการศึกษา นั่นคือ ปรับหลักสูตร (ปรับเล็ก) ปรับการประเมิน สร้างบทเรียนเครือข่ายต้นแบบที่มีความสมบูรณ์แบบ ที่เอื้อการเรียนทุกรูปแบบ

รองศาสตราจารย์ ดร.สรุวาท กล่าวอีกว่า กระทรวง ต้องทำทุกอย่างนี้ไปพร้อมกัน คือ1. ต้องจัดให้เข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งครู นักเรียและผู้ปกครอง 2. จัดหาอุปกรณ์ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ยืมหรือแจกสำหรับนักเรียนยากจนขาดแคลน 3. ปรับหลักสูตรและการประเมิน (ปรับเล็ก) 4. จัดทำบทเรียนเครือข่ายต้นแบบ ที่เอื้อกับการสอนไม่ได้บังคับให้ครู นักเรียนทุกคนใช้ 5. ปรับงบประมาณค่าดำเนินงานทั้งหมดเพื่อการเรียนการสอนในสภาวะปกติใหม่