รฟท.แจงไม่จริง ข่าวยกเลิกขบวนพิเศษส่งผู้ป่วยโควิดกลับ ยันดูแลตามนโยบายเต็มที่

การรถไฟแห่งประเทศไทย แจงข่าว “ยกเลิกขบวนพิเศษส่งผู้ป่วยโควิดกลับบ้าน” ไม่เป็นความจริง ชี้ รมว.คมนาคมไม่เคยสั่งยกเลิก ยันให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนำเสนอข่าว“รฟท. ยกเลิกขบวนพิเศษ ส่งผู้ติดโควิดกลับอีสาน เหตุผู้ป่วยน้อยไม่คุ้มทุน” ซึ่งรายงานเมื่อไม่กี่วันก่อนนั้น ข่าวดังกล่าวข้างต้น มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ไม่เคยสั่งการให้ยกเลิกรถไฟขบวนพิเศษสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียวแต่อย่างใด และเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มอบนโยบายให้การรถไฟฯ เปิดเดินรถขบวนพิเศษส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ชุดแรก เดินทางกลับภูมิลำเนาในเส้นทางสายอีสานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีพนักงานรถไฟ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด และฝ่ายความมั่นคงให้การดูแลตลอดการเดินทาง

“ที่สำคัญนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้การรถไฟฯ และทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อส่งต่อการดูแลประชาชนผู้ติดเชื้อหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดให้ได้รับความช่วยเหลือโดยเร็ว และมีความปลอดภัยสูงสุด เพราะชีวิตของพี่น้องประชาชนมีความสำคัญเหนือกว่าสิ่งอื่นใด”

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การรถไฟฯ ขอยืนยันว่าพร้อมดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในการเป็นหน่วยงานสนับสนุน ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิดอย่างเต็มที่ โดยได้ดำเนินการจัดเตรียมขบวนรถโดยสารขบวนพิเศษ ใช้ตู้โดยสารเป็นแบบปิดทั้งขบวนเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างด้วยการแยกตู้โดยสารระหว่างเจ้าหน้าที่รถไฟ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ป่วยอย่างชัดเจน เพื่อส่งผู้ป่วยโควิดจากกรุงเทพฯ กลับสู่ภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัย และแบ่งเบาภาระการขาดแคลนเตียง รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์จากส่วนกลาง

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังอยู่ระหว่างร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานคร ในการสำรวจโรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า สถานีกลางบางซื่อ เพื่อปรับปรุงจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อแห่งใหม่ สำหรับใช้รองรับผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่ยังไม่มีอาการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกอีกด้วย

สำหรับผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่ต้องการเดินทางด้วยรถไฟขบวนพิเศษกลับภูมิลำเนา สามารถติดต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ซึ่งจะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตรวจคัดกรอง กำหนดวัน เวลาของขบวนรถที่จะให้บริการ (ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและจำนวนผู้ที่แจ้งความประสงค์ในการเดินทางกลับภูมิลำเนา) จำนวนผู้โดยสาร โดยติดต่อแจ้งความประสงค์ผ่านสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ที่สายด่วน 1330 กดต่อ 15 ตลอด 24 ชม.

กระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมเป็นสื่อกลางในการอำนวยการสนับสนุนในการเดินทาง ภายใต้อำนาจหน้าที่คณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่จังหวัด ตลอดจนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน

บทความก่อนหน้านี้นฤมล ส่งทีมมอบข้าวกล่องบุคลากรทางการแพทย์ ส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-19
บทความถัดไปยุทธ์พงศ์ ขู่ตัดงบทัพเรือทิ้งหมด! ถ้าไม่เปิดสัญญาจัดซื้อเรือแอลพีดี 6.2 พันล้านบาท