สรุปข่าวในประเทศ : บิ๊กป้อมชี้ การปฏิวัติขึ้นกับสถานการณ์ / ตั้ง “ชีพ” ปธ.ศาลฎีกา / อนุมัติไฮสปีดเทรน

ให้ชักและประดับธงชาติ 28-29 ก.ค.ในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10/ตั้ง “ชีพ จุลมนต์” ปธ.ศาลฎีกา นิติฯ รามคำแหงคนแรกขึ้นสูงสุด/อนุมัติไฮสปีดเทรน กทม.-โคราช เปิดบริการปี “64 ค่าโดยสาร 535 บาท/บิ๊กป้อมชี้ การปฏิวัติขึ้นกับสถานการณ์

ให้ชักและประดับธงชาติ 28-29 ก.ค.

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10

 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชักหรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.2529 ดังนี้ ยกเลิกและประดับการใช้ธงชาติในวันที่ 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคลรวม 1 วัน ให้เพิ่มเติมการกำหนดโอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชักและประดับธงชาติดังนี้ 1.วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม และวันที่ 29 กรกฎาคม รวม 2 วัน 2.วันพระราชทานธงชาติไทยวันที่ 28 กันยายน รวม 1 วัน ทั้งนี้ วันพระราชทานธงชาติไทยเป็นวันที่กำหนดให้มีในปี 2560 เป็นปีแรก แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมให้มีการกำหนดโอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชักและประดับธงชาติจากเดิมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร) วันที่ 5 วันที่ 6 และวันที่ 7 ธันวาคม รวม 3 วัน เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 และวันที่ 6 ธันวาคม รวม 2 วัน

 

ตั้ง “ชีพ จุลมนต์” ปธ.ศาลฎีกา

นิติฯ รามคำแหงคนแรกขึ้นสูงสุด

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม ได้เผยแพร่เอกสารข่าวการลงมติเลือกประธานศาลฎีกาคนที่ 44 ระบุว่า การประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 14/2560 ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบบัญชีเสนอแต่งตั้ง นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกาคนที่ 1 เป็นประธานศาลฎีกา เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ในทางวิชาการคดี เป็นแบบอย่างที่ดีต่อข้าราชการตุลาการ และเป็นไปตามลำดับอาวุโส ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป

นายชีพ ปัจจุบันอายุ 63 ปี มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งอีก 2 ปี จนกว่าจะเกษียณราชการในอายุ 65 ปี โดยจบปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาฯ ซึ่งนายชีพนับเป็นนิติศาสตรบัณฑิตจาก ม.รามคำแหง คนแรกที่ได้เข้าดำรงตำแหน่งสูงสุดประมุขตุลาการนี้ ประวัติการรับราชการ เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดทุ่งสง, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง, ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา, รองประธานศาลอุทธรณ์, อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา, ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 3, ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 1

ในส่วนของการปฏิบัติราชการตำแหน่งผู้พิพากษานั้น นายชีพก็เป็นองค์คณะพิจารณาคดีสำคัญหลายคดี เช่น คดีโครงการจำนำข้าวที่มีอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตกเป็นจำเลย, คดีฮั้วประมูลและปฏิบัติหน้าที่มิชอบระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี ที่มี นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์-อดีตนักการเมือง-เอกชน รวม 28 รายเป็นจำเลยด้วย, คดีสลายการชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ปี 2551 ซึ่งมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ที่ ป.ป.ช. ยื่นฟ้องอดีตนายกฯ สมชาย วงศ์สวัสดิ์, พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ, พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว อดีต ผบช.น. เป็นต้น

อนึ่ง ขณะดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ระหว่างปี 2552 นายชีพได้ทำความเห็นแย้งคดีที่อัยการฟ้อง นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อดีตอธิบดีกรมสรรพากร และผู้ใต้บังคับบัญชาอีกรวม 5 คนทั้งส่วนสำนักงานกฎหมาย กรมสรรพากรและนิติกร ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ ตามประมวลอาญา 154, 157 กรณีงดเว้นการคำนวณภาษี 270 ล้านบาท ที่โอนหุ้นบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 4.5 ล้านหุ้น ซึ่งแม้องค์คณะที่พิพากษาจะตัดสินให้ยกฟ้อง แต่นายชีพได้ทำความเห็นแย้งให้ติดไว้ในสำนวนว่า พฤติกรรมการกระทำของนายศิโรตม์และผู้ใต้บังคับบัญชาอีกคนมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157

 

อนุมัติไฮสปีดเทรน กทม.-โคราช

เปิดบริการปี “64 ค่าโดยสาร 535 บาท

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะทาง 647 กิโลเมตร (ก.ม.) ช่วงแรกจากกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 253 กิโลเมตร (ก.ม.) วงเงินลงทุน 179,413 ล้านบาท เพื่อเชื่อมต่ออาเซียนเข้ากับจีน โดยจะเริ่มลงมือก่อสร้างตอนแรก 3.5 ก.ม. วงเงิน 425 ล้านบาท ในเดือนตุลาคม 2560 นี้ โดยอัตราค่าโดยสารช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 253 ก.ม. ค่าโดยสารอยู่ที่ 535 บาท ใช้ความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง(ช.ม.) แต่จะวิ่งจริงเฉลี่ย 220 ก.ม./ช.ม. แต่ละขบวนมี 600 ที่นั่ง ใช้เวลาเดินทางจาก กทม.-นครราชสีมา 1.17 ช.ม. มีกำหนดเปิดบริการปี 2564 โดยในปีแรกคาดว่าจะมีผู้โดยสาร 5,310 คนต่อวัน

 

บิ๊กป้อมชี้ การปฏิวัติ

ขึ้นกับสถานการณ์

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม กรณีข้อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกองทัพ ว่า กองทัพก็ปฏิรูปตนเองมาโดยตลอด ปฏิรูปทุกเรื่อง ไม่มีเรื่องใดที่ไม่ได้ปฏิรูป

ผู้สื่อข่าวถามว่า การปฏิรูปกองทัพเพื่อไม่ให้มีการทำรัฐประหาร ทำได้หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า การรัฐประหารครั้งที่ผ่านมาไม่ได้เรียกว่าเป็นรัฐประหาร เป็นเพียงการแยกไม่ให้คนทะเลาะกันเท่านั้น กองทัพไม่ได้มีเจตนาปฏิวัติ ซึ่งตนคิดว่าทหารยุคนี้ไม่มีใครทำแล้ว

“ทหารก็ไม่อยากจะเกี่ยวกับการเมืองอยู่แล้ว แต่ตอนนี้มันเกี่ยวไปแล้ว แต่ก็เดี๋ยวจะเลิก หลังจากเลือกตั้งแล้วก็จบ” พล.อ.ประวิตรกล่าว เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า พูดได้หรือไม่ ว่าต่อไปจะไม่มีการรัฐประหาร พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า

“จะพูดได้อย่างไร เราก็ไม่รู้ แล้วแต่สถานการณ์ หากประชาชนเรียกร้องเหมือนครั้งที่แล้ว เราก็ต้องออกมา”