เกษตรกรเชียงราย ขอบคุณลุงป้อม ช่วยเหลือสร้างอาชีพ ช่วงโควิดระบาด ส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์ พัฒนาพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่!

เกษตรกร เชียงราย ขอบคุณลุงป้อม ช่วยเหลือสร้างอาชีพ ช่วงโควิดระบาด ส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์ พัฒนาพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ !!

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. กล่าวว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแล บจธ. มีความห่วงใยความเป็นอยู่พี่น้องชาวเกษตรในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ได้สั่งการให้ บจธ. ดำเนินการติดตามโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนของ บจธ. อย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2564 บจธ. ได้ดำเนินการติดตามโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนของ บจธ. ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 12 พื้นที่ จำนวนพื้นที่ 1,234-2-17.7 ไร่ ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรให้มีที่ดินทำกินไปแล้ว จำนวน 482 ครัวเรือน พบว่าปัจจุบัน หลังจากที่ บจธ. ได้สนับสนุนที่ดินทำกินให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร อบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทุกคน เพื่อให้กลุ่มมีระบบบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็ง โดยดำเนินการจัดหาที่ดินด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามที่กลุ่มร้องขอความช่วยเหลือ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดจำหน่าย และประสานการจัดตลาดนัดชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพียงพอในช่วงการระบาดโควิท-19
นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ เปิดเผยว่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มี 2 พื้นที่ที่มีการดำเนินงานเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรม คือ วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีสมาชิกอยู่จำนวน 65 ครัวเรือน ในพื้นที่ 68 ไร่ สามารถมีผลผลิตสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชนได้ และมีผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษแปรรูปออกมาจำหน่ายแล้วทำให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้ในช่วงของภาวะวิกฤตของเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ นอกจากนี้ ชุมชนยังมีผลผลิตเหลือแจกจ่ายให้กับชุมชนใกล้เคียงและแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงรายได้อีกด้วย

นางมณีรัตน์ ใจสุภา (ป้าตุ๋ย) สมาชิกแม่บ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ กล่าวว่า “ช่วงนี้กลุ่มแม่บ้านเราช่วยกันทำขนมเปี๊ยะจากผลผลิตปลอดสารพิษในชุมชนเรา ขายที่ตลาดและจัดส่งได้ทั่วประเทศผ่านการขายออนไลน์ มีรายได้เข้ากลุ่มเดือนละประมาณ 6,000-10,000 บาท ช่วยให้สมาชิกมีรายได้เสริมในช่วงโควิดได้ บจธ. คือความหวังของเกษตรกร เรามีโอกาสได้มีที่ดินเป็นของตนเอง เรามีผักปลอดสารพิษไว้กินไว้ขาย แจกจ่ายให้คนอื่นๆเราอยากให้เกษตรกรคนอื่นๆ โชคดีเหมือนกลุ่มของเรา อยากให้โครงการของ บจธ. ขยายไปทั่วประเทศให้ได้รับโอกาสเหมือนกลุ่มของเรา”
และอีกพื้นที่หนึ่งคือ วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สมาชิกกลุ่มจำนวน 60 ครัวเรือน พื้นที่ 84 ไร่

พระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมเตโช วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์เชียงราย ที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจฯ วิทยากรบรรยายให้ความรู้ฯ กล่าวว่า “ในช่วงเดือนที่ผ่านมามีสถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชน, ศูนย์บริการเครือข่ายมหามิตรและพัฒนาเด็กพิการตำบลวาวี อ.แม่สรวย จ. เชียงราย และกลุ่มโรงสีข้าวชุมชนดอยวาวี จ.เชียงราย เดินทางมารับฟังบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีบันได 9 ขั้น ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชนของเรา ซึ่งเรามีความภาคภูมใจที่ บจธ.ได้สนับสนุนที่ดินทำกินแก่สมาชิกในชุมชนโดยปัจจุบันสมาชิกใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มพื้นที่เพื่อให้เป็นแบบอย่างการบริหารจัดการที่ดินของ บจธ. อย่างยั่งยืน ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ ที่ผ่านมายังมีหลายหน่วยงานและคณะต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย รวมทั้งบุคคลภายนอก เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นเรื่องที่ดี และมีประโยชน์ทั้งกับสมาชิกเองและผู้ที่มาศึกษาเรียนรู้ บจธ. พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกัน การไฟฟ้าเชียงรายก็ได้มาติดตั้งหม้อแปลงขยายเขตไฟฟ้าเป็น 3 เฟส รวม 100 กิโลวัตต์ ให้แก่ชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกในชุมชนเรามีความสุขในการทำเกษตร และยังได้แบ่งปันความช่วยเหลือไปยังชุมชนอื่นๆ อยู่ได้ในช่วงวิกฤติโควิด-19 เป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป ”ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ดินได้ที่ กองบริหารจัดการที่ดิน 2 โทรศัพท์ 0 2278 1648 ต่อ 511
06 3214 7844

บทความก่อนหน้านี้ศรีสุวรรณ ท้า ‘โทนี่’ แน่จริงกลับมารับโทษแบบเท่ๆก่อน เข้าคุก10 ปี
บทความถัดไปสุทิน เผย พท.ตั้งเป้าใช้กลไกสภา เปลี่ยนนายกฯ ชี้บริหารพลาด เหลวซ้ำซาก ทำ ปชช.ลำบาก