“ชัยธวัช” อัด “ชวน” ด่วนตีความ หลังปัดตกญัตติ ‘เพื่อไทย’ แก้ม.256 ชี้แนวเร่งผ่านร่างประชามติ

ร่วมแย้ง ‘ชัยธวัช’ อัด ‘ชวน’ ด่วนตีความเอง ชี้ ปัดตกญัตติแก้ ม. 256 ของ ‘เพื่อไทย’ ไม่เหมาะสม เสนอแนวทางหลัก เร่งผ่าน ‘ร่างประชามติ’ วาระ 2-3 เพื่อเปิดทางตั้ง สสร. ดักคอ รัฐบาล – ส.ว.อย่าใช้สภาตีรวนเตะถ่วงกระบวนการถามมติประชาชน

เมื่อวานนี้ (19 มิถุนายน 2564) นายชัยธวัช​ ตุลาธน​ เลขาธิการพรรคก้าวไกล​ กล่าวถึงกรณีกรณีที่เมื่อวานนี้ นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 เพื่อให้มีสภาร่างรัฐธรรมที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทย มีผลเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2560 และเป็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จึงไม่ใช่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมรายมาตรา ประธานรัฐสภาจึงไม่สามารถบรรจุร่างดังกล่าวเข้าระเบียบวาระการประชุมของรัฐสภาเพื่อพิจารณาได้นั้น พรรคก้าวไกลเห็นว่า แม้เราจะไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาการแก้ไข ม. 256 ตามที่พรรคเพื่อไทยเสนอให้จำกัดอำนาจ สสร. ห้ามแตะหมวด 1 และหมวด 2 ก็ตาม แต่เราก็เห็นว่า รัฐสภามีอำนาจที่จะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่เพื่อไทยเสนอ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเพียงแต่ว่าหากจะจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ต้องให้ประชาชนได้ลงประชามติเห็นชอบเสียก่อน

“โดยไม่ได้ระบุว่าต้องทำในขั้นตอนใด และไม่ได้บอกว่ารัฐสภาไม่สามารถพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้มี สสร.ได้ ดังนั้นนี่เป็นเรื่องไม่เหมาะสมที่ประธานรัฐสภาไปด่วนตีความเสียเองว่าร่างดังกล่าวไม่สามารถบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมของรัฐสภาได้ ทั้งที่เป็นการเสนอญัตติที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแล้ว หากจะหาข้อยุติว่าต้องไปจัดทำประชามติก่อนจะพิจารณาวาระที่ 1 ได้ ก็ควรเป็นมติของรัฐสภา ไม่ใช่ความเห็นของประธานรัฐสภา”

อย่างไรก็ดีนายชัยธวัชกล่าวต่อไปอีกว่า ในเมื่อร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข ม.256 ของพรรคเพื่อไทยถูกแขวนหรือคว่ำไปแล้วตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา พรรคก้าวไกลเสนอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรช่วยกันผลักดันให้ร่าง พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติผ่านวาระ 2 และ 3 ให้ได้ในวันที่ 22 มิถุนายนนี้ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและ ส.ว. ต้องไม่เล่นเกมตีรวนเตะถ่วงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้

และทันทีที่ พ.ร.บ.ประชามติประกาศใช้ พรรคก้าวไกลจะเสนอญัตติให้รัฐสภาพิจารณามีมติให้คณะรัฐมนตรีจัดทำประชามติถามประชาชนว่าเห็นชอบหรือไม่ที่จะตั้ง สสร. เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนที่รัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งทั้ง ส.ว. และ พปชร. เคยอ้างมาตลอดว่าต้องถามประชาชนก่อน จึงไม่มีเหตุผลที่จะไม่เห็นชอบให้มีประชามติ นี่คือแนวทางหลักที่พรรคการเมืองจะต้องร่วมมือกับประชาชนเพื่อยุติรัฐธรรมนูญระบอบ คสช. ให้ได้​ ชัยธวัชกล่าวทิ้งท้าย

บทความก่อนหน้านี้ศูนย์ปฏิบัติการนายกฯ โชว์ผลงาน ‘ผลิดอก ออกผล’ ลั่น 7 ปียังมีอีกเยอะ
บทความถัดไปกวีกระวาด : กำลังใจ / นิ่มนวล หาญทนงค์