“อย.” แจงคินเจนไบโอเทค ยังขาดส่งข้อมูลสำคัญ ทำขั้นตอนพิจารณา ‘สปุตนิก วี’ สะดุด

“อย.” แจงคินเจนไบโอเทค ยังขาดส่งข้อมูลสำคัญ ทำขั้นตอนพิจารณาวัคซีนสปุตนิก วี สะดุด

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท คินเจน ไบโอเทค จำกัด ได้ยื่นเอกสารขออนุญาตวัคซีนสปุตนิก วี กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นั้น ขณะนี้ อย. ได้รับข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564

“ซึ่ง อย. ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลล่าสุด ที่ยื่นเป็นข้อมูลชุดเดิมที่เคยยื่นกับ อย. แล้ว ยังคงขาดข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการพิจารณาด้านความปลอดภัย คุณภาพ และหลักฐานการแสดงมาตรฐานการผลิต GMP PIC/S หรือเทียบเท่า โดยข้อมูลที่ขาดคิดเป็นร้อยละ 50 ของข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาทั้งหมด เช่น ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวยาสำคัญ รายละเอียดวิธีวิเคราะห์ของตัวยาสำคัญและผลิตภัณฑ์ยา ข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์” เลขาธิการ อย.กล่าวและว่า ทั้งนี้ อย.ได้แจ้งบริษัท คินเจน ไบโอเทค จำกัด ให้จัดส่งข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการพิจารณาโดยเร่งด่วนเป็นครั้งที่ 3 แล้ว

บทความก่อนหน้านี้บัณฑิตใหม่ในอู่ฮั่นกว่าหมื่นคน ร่วมพิธีจบการศึกษา ไม่ต้องนั่งห่าง-สวมแมสก์แล้ว
บทความถัดไป‘เพื่อไทย’ แถลงย้ำแก้ไขรธน.ตั้งสสร. ยกเว้นหมวด 1-2 ยันเน้นจุดเพิ่มอำนาจให้ประชาชน