นายกถนนข้าวสารเร่งฉีดวัคซีนผู้ประกอบการ ตีปี๊บเปิดดื่มกินคู่ภูเก็ตโมเดล 1 กค.นี้

นายกถนนข้าวสารเร่งฉีดวัคซีนผู้ประกอบการ ตีปี๊บเปิดดื่มกินคู่ภูเก็ตโมเดล 1 กค.นี้

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นายสง่า เรืองวัฒนกุล นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร กล่าวถึงความคืบหน้าการขอจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิดเพื่อฉีดให้ผู้ประกอบการและพนักงานในถนนข้าวสารจำนวน 1,500 รายนั้น ล่าสุดได้รับการตอบรับจากกรมควบคุมโรคแล้ว ให้ไปรับการฉีควัคซีนที่จุดให้บริการสถานีกลางบางซื่อ และบางส่วนได้รับโควต้าสิทธิประกันสังคม จะทำให้จำนวนผู้รับการฉีควัคซีนน้อยกว่า 1,500 คน จะได้รับการฉีดภายในเดือนมิถุนายนนี้

ได้ขอความร่วมมือกับทุกผู้ประกอบการให้ถ่ายภาพการรับฉีดวัคซีนและหนังสือยืนยันการฉีควัคซีนแล้ว เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในโอกาสต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการเที่ยวในถนนข้าวสารนั้นปลอดภัย พร้อมกับเข้มงวดการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่สมาคมฯต้องการทำให้ถนนข้าวสารเป็นถนนสีขาวปลอดเชื้อโควิด

“ขั้นตอนจากนี้สมาคมจะดำเนินการควบคู่กันทั้งเร่งการประชาสัมพันธ์ให้คนไทยและนักท่องเที่ยวในต่างประเทศ ได้รับรู้ว่าถนนข้าวสารเป็นจุดกินดื่มและพักผ่อนได้ปลอดเชื้อ พอดีกับช่วงที่ภูเก็ตโมเดลเริ่ม 1 กรกฎาคม 2564 ถ้าได้ผลดีก็จะทำให้การเดินทางออกพื้นที่ และกรุงเทพฯก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องการมาพักผ่อน คนในประเทศเองก็นิยมมาทานอาหารดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

ดังนั้น สมาคมฯเตรียมทำหนังสือถึงศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.) และนายกรัฐมนตรี ขอให้ทบทวนให้เปิดการจำหน่ายอาหารพร้อมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในพื้นที่ผู้ประกอบการได้ฉีดวัคซีนและมีมาตรการป้องกันเชื้อสูงสุด ถนนข้าวสารจะเป็นแหล่งนำร่อง เพราะแม้ฉีดวัคซีนแล้วและเปิดให้บริการได้แต่รายได้จากการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์จะเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 30-40% ของรายได้รวม

เป็นตัวสร้างรายได้ที่เพียงพอต่อจ่ายค่าเช่าพื้นที่และจ้างพนักงาน รัฐน่าจะทบทวนไปพร้อมกัน ว่าอะไรต้องผ่อนปรนได้แล้ว น่าจะประกาศได้ก่อนกรกฎาคม เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เตรียมตัวและผู้บริโภคจะได้รับรู้ การฟื้นธุรกิจจะได้ทำได้ทันทีด้วย ทันต่อเหตุการณ์ที่ต้องที่ให้ธุรกิจได้เริ่มทันทีหลังฉีดวัคซีนในระดับหนึ่งแล้ว

บทความก่อนหน้านี้สถานีคิดเลขที่ 12 โดย สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร / “ภูมิคุ้มกัน”ขึ้นหรือลด
บทความถัดไป‘ชิลี’ ล็อกดาวน์เมืองหลวงอีก หลังยอดติดเชื้อโควิดพุ่ง แม้ประชากรกว่า 70% ฉีดวัคซีนแล้ว