‘สวนดุสิตโพล’ เผยยุคโควิด ประชาชนติดตามข่าวสารผ่านโซเชียลมากสุด

‘สวนดุสิตโพล’ เผยยุคโควิด ประชาชนติดตามข่าวสารผ่านทางโซเชียลมากสุด

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ข้อมูลข่าวสารในยุคโควิด-19” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-3 มิ.ย.64 จากจำนวนตัวอย่างทางออนไลน์รวม 1,213 คน โดยพบว่า เมื่อถามถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารของประชาชนในยุคโควิด-19 พบว่า 29.43% ระบุว่าขึ้นอยู่กับความสะดวก รองลงมาติดตามทั้งวันที่ 21.85% และติดตามทุกครึ่งวันที่ 18.71%

เมื่อถามถึงช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารพบว่า 74.81% ติดตามทางสื่อโซเชียลมีเดียที่ 74.81% อีก 59.49% ติดตามทางโทรทัศน์ และอีก 34.13% ติดตามทางสื่อบุคคล

เมื่อถามว่า คิดเห็นอย่างไรต่อข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ในปัจจุบัน พบว่า 52.24% ระบุว่าให้ความรู้ในแง่มุมใหม่ๆ มีการวิเคราะห์เชิงลึก 49.09% เห็นว่ามีข่าวลือ เฟคนิวส์ ข้อมูลเกินจริง และ 47.43% ระบุว่าข่าวเร็วมากขึ้น แชร์และส่งต่ออย่างรวดเร็ว

เมื่อถามถึงลักษณะของข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ 78.32% ระบุว่า ต้องระบุที่มา ผู้ให้ข้อมูลมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจน ขณะที่ 57.48% ระบุว่ามาจากหน่วยงานองค์กรที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ และ 54.57% เห็นว่าต้องมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน

เมื่อถามถึงอันดับสื่อที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นคือ โทรทัศน์ 85.24% รองลงมาคือ นักวิชาการ นักวิเคราะห์ นักวิจัย 69.33% หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 67.56% หนังสือพิมพ์ 57.79% และเว็บไซต์ของสำนักข่าว 49.38%

และสิ่งที่อยากฝากถึงสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดย 78.71% ระบุว่านำเสนอข่าวสารตามความเป็นจริง ไม่บิดเบือน และ 76.24% มีจรรยาบรรณและจิตสำนึกในการทำหน้าที่ และอีก 64.36% ระบุว่านำเสนอข่าวสารอย่างสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคม

บทความก่อนหน้านี้ปิดฉากเอเปค ! “จุรินทร์” หนุน WTO ถกยกเว้นคุ้มครองสิทธิบัตรวัคซีนโควิด ให้ปท.ด้อยพัฒนา
บทความถัดไปคนไทยในต่างแดน แชร์ประสบการณ์ ฉีดไฟเซอร์ในร้านสะดวกซื้อ Walk​ in ได้เลย​