ลุงป้อม ถก คกก นโยบายประมง ขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการประมง ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 อาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายฯ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งภายใต้คณะกรรมการนโยบายฯ การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย การกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง การดำเนินการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง รวมถึงสรุปผลการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด – 19 และที่ประชุมมีประเด็นเพื่อพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่
1. แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565
2. แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมายฯ
3. การกำหนดมาตรการให้พนักงานสอบสวนส่งสำนวนคดีให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ

oznorTO

พลเอก ประวิตร กล่าวว่า ภายใต้ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมถึงภาคประมงด้วย ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อลดอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และให้การช่วยเหลือหรือลดผลกระทบแก่ผู้ประกอบการในภาคประมง ในเรื่องการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญ ให้ทุกหน่วยพิจารณาด้วยความรอบคอบ และทันต่อสถานการณ์

บทความก่อนหน้านี้ชวนหางานออนไลน์ ! จ๊อบส์ ดีบี เตรียมจัด “Virtual Career Fair” มหกรรมหางานออนไลน์ ครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งแรกในไทย กว่า 100 บริษัท กับ 3,000 ตำแหน่ง
บทความถัดไปเปิดหู : Lawrence  Living Room ห้องนั่งเล่นที่มีครบทุกรส โซล-ป๊อป ฟั๊งค์ อาร์แอนด์บี