“ศิริกัญญา” เผยประชุม กมธ.พิจารณาร่างงบฯ 65 ชัดตัดส่วนจำไม่เป็นแบบ “บรรทัดต่อบรรทัด”

“ศิริกัญญา” ชี้ ประชุม กมธ.ฯ ร่างพ.ร.บ.งบ 65 มุ่ง ตัดงบไม่จำเป็น ‘ตัดกันบรรทัดต่อบรรทัด’ เน้นหนัก “กลาโหม”

วันที่ 3 มิถุนายน น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ฝ่ายนโยบาย ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 65 ในชั้นกมธ. ที่จะเริ่ม ว่า ก.ก.ตั้งเป้าที่จะตัดลดงบประมาณ เพื่อแปรกลับคืนไปให้หน่วยงานที่จัดทำสวัสดิการต่างๆ ที่โดนตัดงบประมาณไปค่อนข้างมาก เช่น เงินสมทบของประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บัตรคนจน รวมไปถึงงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข

เงินชดเชยภาษีที่ดินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งจะทำได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานที่ของบประมาณต้องเคยเขียนคำขอมาแล้วแต่โดนสำนักงบตัดไป และจะต้องยื่นคำขอกลับมาอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ชั้นกมธ.กำลังพิจารณาในการตัดงบประมาณจะตัดละเอียดมาก เพราะงบประมาณตั้งต้นน้อยอยู่แล้ว โดยจะมุ่งตัดรายการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งงบประมาณที่จะสามารถตัดได้มากคือกระทรวงกลาโหมในส่วนครุภัณฑ์ต่างๆ

น.ส.ศิริกัญญา กล่าวอีกว่า โดยในวันที่ 4 มิถุนายน นี้ จะประชุมกันเรื่องของกำหนดการว่าหน่วยงานใดจะเข้าก่อนเข้าหลัง และจะตกลงกันเรื่องเอกสารที่จะนำเข้ามาชี้แจงว่าจะต้องมีรายการใดบ้าง กมธ.ของพรรคก.ก.จะเสนอให้มีการส่งเอกสารที่เป็นงบการเงินของแต่ละหน่วยรับงบ รวมถึงจำนวนข้าราชการ เพราะเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาควบคู่กันไปกับงบบุคลากรที่แต่ละหน่วยงานได้รับ

แม้ว่าจะไม่สามารถไปตัดลดจำนวนบุคลากรได้ แต่จะได้ดูว่าปริมาณงานและโครงการต่างๆ ถูกจัดสรรมาเหมาะสมกับจำนวนบุคลากรหรือไม่ และจะขอเอกสารเพิ่มเติม พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท หรือ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้าน เพื่อติดตามว่าได้ขออนุมัติงบหรือไม่ ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร นอกจากนี้จะเรียกเอกสารที่เป็นดิจิทัลไฟล์ทั้งหมด เพื่อให้กมธ.สามารถดูและค้นหาได้ง่ายขึ้น และยังสามารถเปิดเผยข้อมูลให้กับประชาชนได้ด้วย

เมื่อถามว่าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 65 จะทันกรอบเวลา 105 วันหรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า คิดว่าทัน แต่คงต้องทำงานกันหนักมากขึ้นและอยากให้ทุกคนติดตาม เพราะจะมีชุดอนุกรรมาธิการที่จะดูในรายละเอียดจริงๆ ตัดกันบรรทัดต่อบรรทัด โดยทีมงานสัดส่วนพรรคก.ก.จำนวนกว่า 10 คน จะอยู่ในชุดอนุกมธ.นี้ด้วย

บทความก่อนหน้านี้บทวิเคราะห์ งานนิพนธ์ออนอเร่ เดอ บัลซัค ‘เรือนแรมสีแดง’ กับการแปล (1)/บทความพิเศษ วัลยา วิวัฒน์ศร
บทความถัดไป“มนัส คงแป้น” อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.ผู้ต้องขังคดีค้ามนุษย์โรฮิงญา เสียชีวิตในเรือนจำ