‘หอการค้าไทย’ ชี้ดัชนีความเชื่อมั่น ต่ำสุดในรอบ 39 เดือน คาดเดือนหน้าจะต่ำลงอีก

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยต่ำที่สุดในรอบ 39 เดือน ห่วงตกงานสูงขึ้น จี้รัฐออกมาตรการช่วยเหลือ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์ พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึง ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย ในเดือนเมษายน 2564 อยู่ที่ 27.6 ต่ำที่สุดในรอบ 39 เดือน และคาดว่าในเดือนพฤษภาคม 2564 ตัวเลขดัชนีจะต่ำลงกว่านี้อีก โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่มีค่าต่ำที่สุดอยู่ที่ 17.4 เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบที่ 3 ที่มีผู้ติดเชื้อรายวันจำนวนมาก รวมถึงมาตรการควบคุมโรคระบาดที่มีความเข้มงวดกว่าการระบาดในรอบที่ 2 การสั่งปิดกิจการทางธุรกิจในหลายประเภท โดยเฉพาะธุรกิจกลางคืน มาตรการการกักตัวของบางจังหวัด ทำให้นักท่องเที่ยวชะลอการเดินทาง การงดกิจกรรมสงกรานต์ในหลายพื้นที่ การชะลอการบริโภคและจับจ่ายใช้สอย

ผลสำรวจสถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2564 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามตอบแย่ลงเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวภายในจังหวัด แย่ลงถึง 98.6% รองลงมาคือการจ้างงานในจังหวัดปัจจุบัน แย่ลง 84.3% ด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ได้ดำเนินมาประมาณ 1 ปีครึ่งแล้ว และยิ่งมีการระบาดในรอบใหม่นี้ มีความเป็นไปได้ว่าธุรกิจจะมีการปลดแรงงาน เลิกการจ้างงาน ชั่วคราวและถาวร โดยเฉพาะแรงงานในภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว อีกทั้งไม่ได้รับการสนับสนุนให้เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) ด้วย

ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหา คือ เร่งการหยุดการระบาดแพร่เชื้อ ที่เป็นคลัสเตอร์และกระจายตัวอยู่ในชุมชนแออัดตามพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เร่งจัดหาวัคซีนให้เพียงพอต่อจำนวนประชากร กระจายการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ และทำให้การดำเนินชีวิตกลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มมีการคลี่คลายลง ออกมาตรการทางการเงินช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจในการช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินกิจการ รักษาการจ้างงาน พัฒนาทักษะแรงงานและปรับรูปแบบธุรกิจ ให้กลับมาสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เร่งแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของประเทศให้พร้อมดำเนินการทันทีเมื่อสถานการณ์ ควบคุมได้ และประชาชนมีภูมิคุ้นกันต่อโรคในระดับที่ไม่เป็นอันตราย