ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเม.ย.หดตัว พณ.ชี้ ทิศทางดีหรือแย่ ขึ้นกับจำนวนฉีดวัคซีน

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเม.ย.หดตัว พณ.ชี้ ทิศทางดีหรือแย่ ขึ้นกับจำนวนฉีดวัคซีน

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือนเมษายน 2564 โดยสำรวจผู้บริโภค จำนวน 7,499 รายใน 77 จังหวัด พบว่า ค่าดัชนีปรับตัวลดลงอีกครั้งทั้งความเชื่อมั่นในปัจจุบันและในอนาคต เป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ระลอกใหม่ แต่การลดลงของความเชื่อมั่นในครั้งนี้ ยังอยู่ในระดับที่ดีกว่าการลดลงในช่วงของการระบาดของไวรัสโควิดทุกช่วงที่ผ่านมา

โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือนเมษายน 2564 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 43.5 เทียบกับระดับ 47.5 ในเดือนก่อนหน้า เป็นการปรับตัวลดลงทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันและในอนาคต ในทุกภาคและทุกอาชีพ โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน ปรับตัวลดลงจากระดับ 40.2 มาอยู่ที่ระดับ 36.4 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคต พบว่า ปรับลดลงจากระดับ 52.3 มาอยู่ที่ระดับ 48.2

หากจำแนกรายภูมิภาค จะพบว่าลดลงในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากระดับ 47.5 มาอยู่ที่ระดับ 41.5 และภาคเหนือ ปรับตัวลดลงจากระดับ 45.8 มาอยู่ที่ระดับ 43.5 และเมื่อจำแนกรายอาชีพ ก็ลดลงทุกกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มไม่ได้ทำงาน ปรับลดลงจากระดับ 42.9 มาอยู่ที่ระดับ 37.2 กลุ่มรับจ้างอิสระ ปรับลดลงจากระดับ 45.1 มาอยู่ที่ระดับ 41.0 เนื่องจากทั้งสองกลุ่มได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มากที่สุด และมีความไม่มั่นคงในการดำรงชีพ ส่วนกลุ่มพนักงานของรัฐ ปรับลดลงจากระดับ 52.5 มาอยู่ที่ระดับ 49.6 เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และยังคงมีความเชื่อมั่นสูงกว่าทุกกลุ่ม

นายภูสิต กล่าวว่า ทุกครั้งที่มีการระบาดของไวรัสโควิค-19 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับและต้องเข้าใจถึงความกังวลของบริโภค ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน การที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลงเป็นเรื่องปกติ แต่การลดลงในครั้งนี้น้อยกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เทียบกับการระบาดรอบแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดัชนีลดลงมาอยู่ที่ระดับ 43.1 การระบาดในเดือนกรกฎาคม 2563 ดัชนีลดลงมาอยู่ที่ระดับ 41.0 และการระบาดในเดือนมกราคม 2564 ดัชนีลดลงมาอยู่ที่ระดับ 43.2 จะเห็นได้ว่าการระบาดในรอบนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลงน้อยกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สาเหตุน่าจะมาจากการที่เรายังมีความหวังจากวัคซีนซึ่งน่าจะทะยอยดำเนินการได้ต่อเนื่อง และสัญญานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากเครื่องชี้วัดต่างๆ ก่อนหน้านี้ รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ของรัฐที่ออกมาอย่างต่อเนื่องน่าจะช่วยให้ประชาชนบางส่วนยังเชื่อมั่น

นายภูสิต กล่าวว่า สนค.เชื่อว่าสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดให้กลับเข้าสู่ระดับก่อนการระบาดได้โดยเร็ว ถ้าเป็นเช่นนั้น ด้วยพื้นฐานเศรษฐกิจอันเข้มแข็ง และแนวโน้มการฟื้นตัวที่มีสัญญานดีขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงก่อนการระบาด ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในหลากหลายรูปแบบ น่าจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศกลับเข้าสู่ทิศทางเดิมและพร้อมจะขยายตัวได่อย่างต่อเนื่องอีกครั้ง ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยปรับตัวดีขึ้นตามลำดับได้

บทความก่อนหน้านี้เปิดเมนูใหม่ ไทยเทอเรส อร่อยง่าย สบายกระเป๋า สั่งได้ทุกมื้อ ตั้งแต่ เช้า-กลางวัน-เย็น พร้อม แรร์ ไอเท็ม ที่พลาดไม่ได้ ประจำเดือน พ.ค. นี้
บทความถัดไป‘พัชรินทร์’ เผยสภาเตรียมถกวิป 4 ฝ่าย หารือแนวทางเปิดประชุม หลัง พ.ร.บ.งบปี 65 รอผ่านสภา