ลุงป้อม ห่วงเกษตรกร ช่วงโควิดระบาด ถก คปช. เพิ่มไม้ผลทุกชนิดผลิตเป็นชิ้นไม้สับเพื่อจำหน่าย เสริมรายได้ ปชช.

ลุงป้อม ห่วงเกษตรกร ช่วงโควิดระบาด ถก คปช. เพิ่มไม้ผลทุกชนิดผลิตเป็นชิ้นไม้สับเพื่อจำหน่าย เสริมรายได้ประชาชน

วันนี้ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference)ณ ห้องประชุมอารีสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธาน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รวมทั้งมีกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ จะมีการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขออนุญาตส่งออกไม้สักสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศ จากเดิมที่มีการอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ส่งออกไม้สักสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศแต่เพียงรายเดียว เป็นการให้หน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถส่งไม้สักออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ที่แต่เดิมให้เฉพาะไม้ผลบางชนิดเท่านั้นที่สามารถนำป้อนเข้าโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) ผลิตเป็นไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับได้ เป็นการเสนอให้เพิ่มไม้ยางพารา ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนประดิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ จามจุรี และไม้ผลทุกชนิด สามารถนำเข้าป้อนโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) ผลิตเป็นไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับได้ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากต้นหรือกิ่งของไม้ผลชนิดต่างๆ ที่ตัดฟันออก ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แทนการทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์สร้างประโยชน์และรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย

พลเอกประวิตร กล่าว่า
การประชุมในวันนี้ ขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละเรื่อง นำความเห็นของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอน ต่อไป

บทความก่อนหน้านี้ยังวิกฤต! ยอดโควิดวันนี้ ติดเชื้อพุ่งสูง ข่าวเศร้าอีก พบเสียชีวิตเพิ่ม 18 ราย
บทความถัดไปนักวิชาการ มองคำวินิจฉัยกรณี ‘ธรรมนัส’ ตีความตามตัวอักษร ทำความยุติธรรมลักลั่น-ไร้ความชอบธรรม