“ธิดารัตน์” ไทยสร้างไทย เรียกร้อง ศธ.เห็นใจเด็ก เลื่อนเปิดเทอมแล้ว เลื่อนปิดเทอม-เลื่อนสอบด้วย

วันที่ 29 เมษายน 2564 นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ คณะกรรมการนโยบาย พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่าการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 มิถุนายน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 นั้น ควรพิจารณาเลื่อนปิดภาคเรียนและการสอบต่างๆ ด้วย เนื่องจากการให้เรียนชดเชยวันเสาร์-อาทิตย์ 11 วัน แทน จะทำให้เด็กเรียนไม่ทันและกระทบการเตรียมตัวสอบ ตามที่เด็กพึ่งได้ออกมาเรียกร้องครั้งนี้และตลอด 3 ครั้งที่เคยสั่งเลื่อนเปิดเทอมมา

นโยบายนี้ยังเพิ่มความเหลื่อมล้ำให้เด็กที่ขาดกำลังทรัพย์ในการเรียนพิเศษเพื่อติวข้อสอบมากขึ้น จากข้อมูลปี 2563 ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) พบว่า แม้รัฐบาลจะมีโครงการให้เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน แต่ก็เป็นจำนวนเพียง 0.5% ของงบประมาณด้านการศึกษา ดังนั้น นักเรียนยากจนได้รับเงินอุดหนุนเฉลี่ย 5 บาทต่อคนต่อวันเท่านั้น และมีอีกกว่า 4 ล้านคนที่ไม่ได้รับโอกาสนี้เลย กลุ่มคนยากจนที่มีรายได้ต่ำสุด 20% ของประเทศ มีโอกาสศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยเฉลี่ยเพียง 5% เท่านั้น ซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

นอกจากนี้ จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) พึ่งแจ้งว่าจะมีแนวปฏิบัติการเรียนการสอน 5 รูปแบบ ได้แก่ การเรียนผ่านระบบ online, on-site, on air, on hand และ on demand โดยได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) สำรวจอุปกรณ์การเรียนการสอนของนักเรียนและโรงเรียนว่ามีความเหมาะสมที่จะเรียนแบบไหนนั้น ถือเป็นนโยบายที่ดี แต่ควรชี้แจ้งรายละเอียดว่ามีมาตรการอะไรที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการเรียนการสอนทั้ง 5 รูปแบบ จะมีคุณภาพและได้มาตรฐานเดียวกัน

“อยากให้เห็นใจเด็กบ้าง ไม่ควรปัดความรับผิดชอบให้เด็กนักเรียน ทุกคนต่างคาดหวังให้รัฐมนตรีคนใหม่บริหาร ศธ.ได้ดีกว่าคนเดิม” นางสาวธิดารัตน์กล่าว

#พรรคไทยสร้างไทย
#เลื่อนเปิดเทอม

บทความก่อนหน้านี้‘บรรยง’ สอนมวยใครบางคน? ชี้บัญชาการภาวะวิกฤต ต้องใช้คนถนัดทำงาน ไม่ใช่ตำแหน่งสูงสุด
บทความถัดไปมาตรการ ศบค.ล่าสุด ยกระดับ 6 จว.สีแดงเข้ม! งดเดินทางออกนอกพื้นที่ ห้ามนั่งทานในร้าน ยันไม่ใช่เคอร์ฟิว