‘ซีอาร์พีเอช’ จัดตั้ง รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติพม่า ฉลองสิ้นสุดเทศกาล วันปีใหม่ประจำชาติ

คณะกรรมการผู้แทนสมัชชาแห่งสหภาพเมียนมา จัดตั้ง รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ โดยประกาศในช่วงฉลองสิ้นสุดเทศกาล วันปีใหม่ประจำชาติเมียนมา

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 คณะกรรมการผู้แทนสมัชชาแห่งสหภาพเมียนมา หรือ Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) ซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติแห่งชาติที่เป็นตัวแทนของสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของสมัชชาแห่งสหภาพ นำโดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (เอ็นแอลดี) ได้ประกาศจัดตั้ง รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ หรือ the National Unity Government (NUG)

โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการผู้แทนสมัชชาแห่งสหภาพเมียนมา ได้ประกาศให้รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.2008 สิ้นสุดลง และประกาศใช้กฎบัตรแห่งสหพันธรัฐประชาธิปไตย​ ฉบับใหม่ ซึ่งรับรองสิทธิความเท่าเทียม ความเสมอภาคทางเพศ สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน สิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองสำหรับรัฐชาติพันธุ์ เสรีภาพทางศาสนา และภาวะผู้นำร่วม อีกด้วย

Dr.Sasa

ทั้งนี้ นายแพทย์ ซลาย หม่อง ไท ซาน หรือที่ชาวเมียนมารู้จักในนาม ‘หมอสาสา’ เป็นแพทย์ชาวฉิ่น (เมียนมา) และเป็นนักกิจกรรมภาคประชาสังคม ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งทูตพิเศษของคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของ คณะกรรมการผู้แทนสมัชชาแห่งสหภาพเมียนมา ประจำสหประชาชาติ ได้กล่าวผ่านโซเชียลมีเดียทวิตเตอร์ เพื่อแสดงความยินดีกับประเทศ โดยระบุข้อความว่า

“วันนี้ในช่วงท้ายของเทศกาลปีใหม่ประจำชาติเมียนมา เรามีความภูมิใจที่จะประกาศการจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติใหม่และเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ของชาวเมียนมา ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเราเมียนมา ที่มีรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ”

บทความก่อนหน้านี้ฟ้า พูลวรลักษณ์ | มนุษย์เรา อยู่ท่ามกลาง ความไม่เอาไหน กระอักกระอ่วน ทุกข์ระทม และขมขื่น
บทความถัดไป“ทีมอภิวัฒน์พลังรักษ์สหกรณ์” ระดมผู้มากประสบการณ์ทุกสาขาอาชีพ   สู้ศึกเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ “ชสอ.” ชุดใหม่หวังโค่นฐานอำนาจเก่า