ปชป.เปิดร่างแก้รธน. ชี้บัตรเลือกตั้งต้อง 2ใบ ย้ำ นายกฯต้องเป็น ส.ส.

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงเนื้อหาของประเด็นที่พรรคประชาธิปัตย์จะเสนอญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ 6 ฉบับ ที่จะนำหารือกับพรรคภูมิใจไทย(ภท.) และพรรคชาติไทยพัฒนา(ชทพ.)ว่า เนื้อหาเบื้องต้นคือ 1.ประเด็นแก้ไขมาตราว่าด้วยสิทธิของประชาชน 4 มาตรา ว่าด้วยสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิที่ดินทำกิน สิทธิผู้บริโภค และสิทธิชุมชน

2.ประเด็นระบบเลือกตั้ง เนื้อหาจะยึดการเลือกตั้งที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ 2550 คือให้มีส.ส.เขต 400 คน, ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน เลือกตั้งโดยบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

3.ประเด็นว่าด้วยการเลือกนายกฯ จะเสนอแก้ไข 3 มาตรา ได้แก่ มาตรา 88 ว่าด้วยให้พรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคสนับสนุนให้เป็นนายกฯ ไม่เกิน 3 รายชื่อ โดยจะตัดวรรคสอง ที่ระบุว่า พรรคจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวก็ได้ออก เพื่อให้ทุกพรรคต้องเสนอบัญชีนายกฯ ให้ประชาชนได้พิจารณาในช่วงการแข่งขันเลือกตั้ง

มาตรา 159 ว่าด้วยการพิจารณาแต่งตั้งนายกฯ จะเพิ่มเนื้อหาให้บุคคลที่เสนอชื่อให้สภาลงมติเลือกเป็นนายกฯต้องเป็น ส.ส. และตัดมาตรา 272 ที่ให้อำนาจส.ว. ร่วมเลือกนายกฯ

4.แก้ไขมาตรา 256 ว่าด้วยกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยจะใช้เนื้อหาที่รัฐสภาผ่านวาระสอง ที่กำหนดให้ใช้เสียงรับหลักการ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 และตัดส่วนของเสียงส.ว. จำนวน 1 ใน 3 ออก

5.การตรวจสอบการกระทำที่ผิดจริยธรรมของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยเสนอแก้มาตรา 236 และมาตรา 237 ที่กำหนดให้ประธานรัฐสภา เมื่อรับเรื่องจากส.ส., ส.ว. หรือสมาชิกรัฐสภา จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 แล้วต้องพิจารณาว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ากระทำตามที่ถูกกล่าวหารือไม่ ก่อนจะเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกา เพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ โดยจะปรับบทบาทของประธานรัฐสภา เป็นเพียงคนกลางที่ส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกา แทนการพิจารณา

ประเด็นดังกล่าว กังวลว่าอาจเกิดความไม่ถ่วงดุลเกิดขึ้น เพราะหากมีนักการเมืองที่ต้องการใช้ประเด็นดังกล่าวต่อรองเรื่องคดีความ อาจยื่นเรื่องให้รัฐสภาพิจารณาได้ และหากประธานรัฐสภา ไม่ใช่นายชวน หลีกภัย อาจเกิดกรณีต่อรองคดีขึ้นได้

6.มาตราว่าด้วยการกระจายอำนาจ ซึ่งนายถวิล ไพรสณฑ์ อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ ได้ยกร่างแก้ไข มีเนื้อหาขอให้เพิ่มเติม 2 มาตรา และปรับแก้ไขมาตรา 249-254 สาระสำคัญคือ เพื่อให้ความสำคัญกับท้องถิ่น การกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งตรงของประชาชน เพื่อคืนอำนาจให้กับท้องถิ่น

“ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับนั้น จะให้ตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาล ที่ตกลงจะยื่นญัตติร่วมกันพิจารณาอีกครั้งว่า จะมีประเด็นใดเพิ่มเติมหรือปรับปรุงหรือไม่ โดยพรรคประชาธิปัตย์จำเป็นต้องขอเสียงจากพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มเติม เพื่อลงลายมือชื่อเสนอญัตติดังกล่าวไม่น้อยกว่า 100 ชื่อ และขณะนี้ของพรรคประชาธิปัตย์มี 51 ชื่อ”นายราเมศ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้สภาแจ้ง ส.สให้มาฉีดวัคซีน 16 เม.ย. พรรคก้าวไกลยกทีมเผยขอเป็นแบบอย่างที่ดีให้ ปชช.
บทความถัดไปทบ.แจง เหตุฉีดพ่นฆ่าเชื้อแนวชายแดน ย้ำเพื่อป้องกันโรค บริหารอุปกรณ์-กำลังพลเกิดประโยชน์คุ้มค่า