ผู้ประกอบการหอการค้า 234 แห่งทั่วประเทศ พร้อมเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนแล้ว

ผู้ประกอบการหอการค้า พร้อมเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนแล้ว 234 แห่งทั่วประเทศ

นายสนั่น  อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 เมษายน ตนพร้อมนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้นำคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ของ กทม. ที่วัดนิมมานรดี พร้อมสำรวจสถานที่ต่าง ๆ ของเครือข่ายธุรกิจเอกชนของหอการค้าไทยในเขตกรุงเทพฯ ที่คาดว่ามีความพร้อมในการใช้เป็นสถานที่สำหรับการฉีดวัคซีน

เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการกระจายวัคซีนไปยังกลุ่มประชาชนให้กับกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานพยาบาลในสังกัด กทม.อาจไม่สามารถรองรับได้เพียงพอกับวัคซีนล็อตใหญ่ที่จะเข้ามาในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า

ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้น สำหรับพื้นที่ที่จะใช้เป็นสถานที่รองรับการฉีดวัคซีนของสถานประกอบการ เช่น ด้านความสะดวก จะต้องเข้าถึงง่าย เชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะ มีที่จอดรถเพียงพอ และสามารถรองรับการฉีดได้อย่างน้อย 2,000 คนต่อวัน ด้านมาตรฐานสาธารณสุข จะต้องมีพื้นที่เพียงพอในการรักษามาตรการเว้นระยะห่าง มีจุดนั่งรอการฉีดวัคซีน มีระบบ Internet Online

สำหรับแพทย์และพยาบาลในการเชื่อมโยงข้อมูล ด้านบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ต้องสามารถส่งโรงพยาบาลได้ภายใน 10-15 นาที มีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาลฉุกเฉินประจำพื้นที่ เป็นต้น

“ขณะนี้มีผู้ประกอบการในเครือข่ายของหอการค้าไทย ได้เสนอพื้นที่มาแล้ว 49 แห่ง กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ มีทั้งที่เป็นโรงแรม สถานประกอบการ และห้างสรรพสินค้า หลังจากที่หอการค้าไทยสำรวจความพร้อมในเบื้องต้นแล้ว จะได้นำเสนอต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่นำร่องที่เหมาะสมที่สุดก่อน 7 แห่ง ภายในเดือนเมษายนนี้ จากนั้น หากสามารถดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี กรุงเทพมหานครจะพิจารณาใช้สถานที่ซึ่งผ่านหลักเกณฑ์ที่เหลือ สำหรับการฉีดวัคซีนในลำดับถัดไป

ทั้งนี้ หากโมเดลการดำเนินงานในกรุงเทพฯ เกิดผลดีเป็นรูปธรรมแล้ว จะนำไปใช้เป็นต้นแบบสำหรับการฉีดวัคซีนในต่างจังหวัดต่อไป ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมแผนการดำเนินงานไว้ล่วงหน้าแล้วเช่นกัน โดยมีผู้ประกอบการในเครือข่ายหอการค้าฯ แสดงความจำนงในการเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนแล้ว 234 แห่ง กระจายอยู่ทุกภาคทั่วประเทศ” นายสนั่น กล่าว

สำหรับประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ขอให้ติดตามแผนการดำเนินงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม ปฏิบัติตามขั้นตอนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะต้องมีการลงทะเบียน และประกาศที่ชัดเจนจากทางกรุงเทพมหานครต่อไ