ยันผลักดัน “พรบ.อากาศสะอาด” ฉบับพรรคเพื่อไทย พร้อมเสนอสมัยประชุมหน้า

วันที่ 6 เมษายน 2564 นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง กรณีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ปัดตก พรบ.อากาศสะอาดเพื่อประชาชน พ.ศ… โดยไม่ให้การรับรองใดๆ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยให้เหตุผลว่าจะนำไปเสริมใน พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ ปัญหาหมอกควันเป็นปัญหาใหญ่ที่ภาครัฐควรหยิบยกขึ้นมาถกในระดับชาติ เพราะปัญหานี้มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนวงกว้าง ไม่เพียงเฉพาะประชาชนในเขตภาคเหนือ แต่ในเขตภาคใต้ของประเทศไทยก็ประสบปัญหาหมอกควันมาแล้วหลายครั้งเช่นกัน

นายจักรพล กล่าวต่อว่า วันนี้พรรคเพื่อไทย ในฐานะพรรคการเมืองของประชาชน ยืนยันจัดทำ “พรบ.อากาศสะอาด ฉบับพรรคเพื่อไทย” โดยมีหลักการสำคัญ 5 ประการคือ 1) เพื่อให้ พรบ. ฉบับนี้เป็นหลักประกันสิทธิอากาศสะอาดของประชาชนไทย 2) เน้นการคิดและขับเคลื่อนจากความร่วมมือและสร้างอำนาจของภาคประชาชนอย่างเต็มที่ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และรับทราบข้อมูลรวมถึงการแก้ไขปัญหา 3) กำหนดบทบังคับ ให้มีการทดแทน ชดเชย และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม 4) หลักการผู้ก่อมลภาวะต้องชดใช้ราคา โดยมีสาระผู้สร้างมลพิษเป็นผู้จ่าย และผู้สร้างอากาศบริสุทธิ์เป็นผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ และ 5) สร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน

โดยร่าง พรบ.อากาศสะอาด ฉบับนี้ พรรคเพื่อไทยพร้อมนำเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการเปิดสมัยประชุมหน้า และเราจะผลักดันอย่างสุดความสามารถเพื่อขับเคลื่อนการจัดการปัญหาหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรม รวดเร็ว ครบถ้วน ตรงประเด็น เพื่อความยั่งยืนของการจัดการปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนไทย

ทั้งนี้ทางพรรคเพื่อไทยมีความห่วงใยในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นร่าง พรบ.อากาศสะอาดของพรรคเพื่อไทยจะมีการกำหนดบทบาทในภารส่วนต่างๆให้ครอบคลุมต่อการเปลี่ยนแปลงต่อทุกๆภาคธุรกิจ ไม่ใช่แค่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีอากาศและสุขภาพที่ดีขึ้น แต่เพื่อรายได้ครัวเรือน การประกอบอาชีพที่มั้นคง และความสุขมวลรวมที่สูงขึ้นอย่างยั่งยืน

บทความก่อนหน้านี้‘เพื่อไทย’ ซัด ศบค.ล้มเหลว ทำโควิดระบาดอีกระลอก ถามทำไมผู้ติดเชื้อเที่ยวผับถึงตี 3 ได้
บทความถัดไปป.ป.ช.ไม่ให้ดู! บัญชีทรัพย์สิน “ประยุทธ์-วิษณุ” หลังสื่อทำยื่นขอ อ้างกม.ไม่ให้อำนาจ