เครือข่ายนักวิชาการปรัชญาและพุทธศาสนา แถลงจี้รัฐ-พศ. หยุดคุกคามเสรีภาพปชช.-พระภิกษุสามเณร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เครือข่ายนักวิชาการปรัชญาและพุทธศาสนา ได้ออกแถลงการณ์สืบเนื่องกรณีการคุกคามสามเณรที่ร่วมการชุมนุมทางการเมืองหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองว่า

ตามที่เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.), พระวินยาธิการ และเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายได้ไปตามตัวสามเณรสหรัฐ สุขคำหล้า (เณรโฟล์ค) ที่บ้านพักของนักกิจกรรมทางการเมืองคนหนึ่งในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และก่อนหน้าก็มีการใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กับพระปัญญา สีสัน กรณีวิจารณ์การแต่งตั้งสมณศักดิ์จนต้องลี้ภัยการเมืองยังต่างประเทศ ดังเป็นที่ทราบกันแล้วนั้น เครือข่ายนักวิชาการปรัชญาและพุทธศาสนาดังรายชื่อท้ายแถลงการณ์นี้ เห็นว่าเป็นการคุกคามสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพลเมืองอย่างน่าละอายและไม่อาจยอมรับได้

เป็นความจริงว่ารัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2560 ที่เกิดจากรัฐประหาร ไม่สามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพลเมืองที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยได้จริง ดังมีแกนนำราษฎร 4 คน คือ อานนท์ นำภา, สมยศ พฤษาเกษมสุข, พริษฐ์ ชีวารักษ์ และปฏิวัฒน์ สาหร่ายแย้ม ถูกจำคุกด้วยมาตรา 112 โดยไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวในระหว่างดำเนินคดี ทั้งๆ ที่สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง อีกทั้งยังมีแกนนำและเยาวชนอีกจำนวนมากถูกใช้กฎหมายดำเนินคดีแบบเหวี่ยงแหเพื่อสร้างความหวาดกลัว

เมื่อความจริงประจักษ์แจ้งเช่นนี้ เราจึงไม่อาจอ้างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว แต่ขออ้างสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อยืนยันว่า สามเณรสหรัฐ, พระปัญญาในฐานะพลเมือง แกนนำราษฎร และประชาชนทุกคนล้วนมี “ความเป็นมนุษย์” ที่มีศักดิ์ศรีในตัวเองและมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองอย่างสมบูรณ์ การที่เขาเหล่านั้นได้ใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมืองและกระทำการใดๆ ตามแนวทางสันติวิธีในการต่อสู้เพื่อให้ประเทศนี้มีเสรีภาพและประชาธิปไตย นับเป็นการกระทำที่มีความกล้าหาญทางศีลธรรม มีความเสียสละอย่างยิ่งยวดเพื่ออนาคตที่กว่าของปวงชนชาวไทย

อำนาจรัฐและศาสนจักรที่ปิดกั้นขัดขวางการใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าว ย่อมเป็นอำนาจที่ขัดขวางความเป็นอารยะของชาติ เพราะเป็นอำนาจที่ละเมิดทั้งหลักสิทธิมนุษยชนและหลักพุทธธรรม เราจึงขอประณามการใช้อำนาจเช่นนั้น และขอเรียกร้องให้หยุดคุกคามสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของสามเณรสหรัฐ, พระปัญญาและภิกษุสามเณรทุกรูปที่ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับประชาชน ปล่อยแกนนำราษฎร และหยุดคุกคามประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทุกคน เพื่อยุติความขัดแย้งแตกแยกในชาติ และเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง

 

เครือข่ายนักวิชาการปรัชญาและพุทธศาสนา

คำแหง  วิสุทธางกูร

เจษฎา   บัวบาน

ชาญณรงค์  บุญหนุน

เด่นพงษ์  แสนคำ

พระชาย  วรธัมโม

พระณรงค์  สังขวิจิตร

พัทธ์ธีรา  นาคอุไรรัตน์

วรากรณ์  พูลสวัสดิ์

สิบปีย์  ชยานุสาสนี จันทร์ดอน

สุรพศ  ทวีศักดิ์

สุรัตน์  สกุลคู

บทความก่อนหน้านี้คิดดีแล้ว? จวกรัฐทำอะไรให้ง่ายหน่อย หลังคนแก่เป็นลม ระหว่างรอคิวลงทะเบียน ‘เราชนะ’
บทความถัดไปศ.นฤมล รมช.แรงงาน เยือนสุพรรณ ดันกลุ่มเปราะบางพัฒนาฝีมือ สร้างอาชีพ-รายได้