“หญิงหน่อย” ถวายมุทิตาสักการะ อธิการบดี มจร.

วันที่​ 22​ กุมภาพันธ์​ 2564​ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานกรรมการผู้ก่อตั้งกลุ่มสร้างไทย ในฐานะศิษย์เก่าดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มจร เข้าถวายมุทิตาสักการะ​พระเทพวัชรบัณฑิต อธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​มหาจุฬา​ลง​กร​ณ​ราชวิทยาลัย​ ที่​มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ. ดร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชปริยัติกวี เป็น พระเทพวัชรบัณฑิต ปริยัติศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดปากน้ำ พระอารามหลวง ให้มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1 ​
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

บทความก่อนหน้านี้ใส่บ่าแบกหาม : Below Zero / พรพิมล ลิ่มเจริญ
บทความถัดไปหมอเอกเผยเหตุโหวตให้อนุทิน ขอเวลาพิสูจน์ ยันไม่ใช่งูเห่า เป้าหมายหลักอยากให้ทหารออกไปก่อน