กมธ.ประชามติ เคาะแล้ว! ให้โหวตผ่านออนไลน์ได้หากมีความพร้อม

รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติว่า ที่ประชุมกรรมาธิการวันนี้ ได้พิจารณา ข้อเสนอปรับแก้ ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ของ กกต. ที่เพิ่มเติมรายละเอียดการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ในการออกเสียงประชามติ และการออกเสียงผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์ได้ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. เปิดทางให้ใช้เครื่องลงคะแนน EVM (electronic voting machine) ในหน่วยออกเสียงใดหรือหลายหน่วยได้

2. เปิดทางให้มีการลงคะแนนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือ i-Voting ได้ หาก กกต. มีความพร้อม นอกจากนี้ ยังเปิดทางให้ กกต. สามารถกำหนดวิธีการอื่นเช่นลงคะแนนทางไปรษณีย์ได้หากมีเหตุจำเป็น

3. ให้คนไทยในต่างประเทศ มีสิทธิออกเสียงประชามติ ด้วยวิธีการใดวิธีหนึ่ง คือ ลงคะแนนที่สถานทูต ลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ลงคะแนนทางไปรษณีย์ หรือ ทางอีเล็กทรอนิกส์ ได้ โดยต้องลงทะเบียนล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์

4. การนับคะแนนในต่างประเทศ เบื้องต้นวางหลักการให้นับที่สถานทูตและส่งผลกลับไทย ไม่ต้องส่งบัตรกลับมานับ

สำหรับระบบ i-Voting รศ.สมชัย กล่าวว่าเกิดขึ้นใน กกต. ชุดที่แล้ว ซึ่งได้ออกแบบระบบไว้ทั้งหมดและมีการทดลองมาแล้ว อยู่ที่ว่า กกต. จะนำมาใช้หรือไม่ แต่ส่วนตัวไม่แนะนำให้ใช้ใน การลงคะแนนภายในประเทศเพราะ ไม่ได้มีปัจจัยเรื่องการเดินทาง ซึ่งระบบนี้เหมาะสำหรับใช้ในการลงคะแนนจากต่างประเทศมากกว่า ที่จะประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลา อีกทั้งระบบมีประสิทธิภาพด้วยการลงคะแนนผ่านระบบ Blockchain ที่มีความโปร่งใสสูง ไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ปลอมแปลงหรือดัดแปลงผลคะแนนได้ และ ผู้ลงคะแนนสามารถตรวจสอบผลการลงคะแนนและติดตามข้อมูลได้

บทความก่อนหน้านี้เผด็จการพม่า…กะลาชั้นเดียว กะลาไทย…มีเปลือกมะพร้าวหุ้ม / หลักศิลากลางน้ำเชี่ยว
บทความถัดไปClubhouse พื้นที่สาธารณะ เพื่อประชาธิปไตยในปี 2564 / ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์