ย้ายกลับ 3 นายพล บช.น. ถูกเด้งนาน 4 เดือน เหตุชุมนุมคณะราษฎร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศปก.ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.ณรงค์รัตน์ พิชัยณรงค์ รอง ผบช.สยศ.ตร. ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศปก.ตร.

ได้มีบันทึกข้อความส่วนราชการ ศปก.ตร. ที่ 0051/92 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง ผบช.น. เรื่อง ส่งตัวข้าราชการตำรวจกลับไปปฏิบัติหน้าที่ทางต้นสังกัดเดิม ใจความว่า

ตามคำสั่ง ตร. ที่ 526/2563 ลง 14 ตุลาคม 2563 ให้ข้าราชการตำรวจมาปฏิบัติราชการ ศปก.ตร. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผอ.ศปก.ตร.มอบหมาย โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นั้น

เนื่องจาก ตร. มีบันทึกลง 15 กุมภาพันธ์ 2564 ยุติการสั่งปฏิบัติราชการข้าราชการตำรวจตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ศปก.ตร. จึงขอส่งตัวข้าราชการตำรวจกลับไปปฏิบัติหน้าที่ทางต้นสังกัด ซึ่งหากท่านได้รับตัวปฏิบัติราชการดังกล่าวแล้ว ขอความกรุณาแจ้ง ศปก.ตร. ทราบด้วย ดังนี้

1.พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม รอง ผบช.น. 2.พล.ต.ต.ปราศรัย จิตตสนธิ ผบก.น.1และ 3.พล.ต.ต.มานพ สุคนธ์ธนพัฒน์ ผบก.อคฝ. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้นายตำรวจทั้ง 3 นายถูกคำสั่งย้ายหลังเกิดเหตุการณ์การควบคุมดูแลการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมราษฎรเมื่อวันที่ 14 ต.ค.2563ที่ผ่านมา