อนุฯแพทยสภา แถลงจุดยืน! ปมตำรวจรุมสกรัม ‘อาสาพยาบาล’ คาม็อบ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีการเผยแพร่ แถลงการณ์อนุกรรมการบริหารแพทยสภา โดยเป็นแถลงการณ์ที่ถูกเผยแพร่หลังจากมีอาสาพยาบาล ถูกตำรวจควบคุมฝูงชนทำร้ายร่างการในระหว่างการสลายการชุมนุม จนได้รับบาดเจ็บสาหัส และถูกควบคุมตัวไปยัง ตชด.ภาค 1 ซึ่งต่อมามีการแถลงจาก ตร. ระบุ ไม่ได้มีอาชีพเป็นพยาบาล แค่มาชุมนุมทำหน้าที่พยาบาล และมีการแจ้งเตือนหลายครั้งแล้ว ยันไม่ได้มีเจตนาแก้แค้นหรือกลั่นแกล้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เนื่องจากขณะนี้เกิดเหตุการณ์การชุมนุมโดยกลุ่มคนหลายครั้งในประเทศไทย จนเป็นเหตุให้มีประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และอาสาสมัครทางการแพทย์ ได้รับบาดเจ็บ ดังปรากฎอย่างต่อเนื่อง กรรมการบริหารแพทยสภาในฐานะองค์กรวิชาชีพทางด้านสุขภาพ ขอแถลงจุดยืนเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว คือ

1. ขอแสดงความไม่เห็นด้วยกับการกระทำที่เป็นการยั่วยุ การละเมิดกฎหมาย และการใช้กำลังที่เกินความเหมาะสมของทุกฝ่าย ซึ่งอาจนำไปสู่เหตุการณ์ที่รุนแรงขึ้น ส่งผลต่อสุขภาวะของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนที่อยู่ในบริเวณ หรือสัญจรผ่านพื้นที่ใกล้เคียง

2. ขอให้ทุกฝ่ายให้เกียรติและระมัดระวังที่จะไม่ทำให้เกิดอันตราย หรือความเสียหายใดๆ ต่อบุคลากร และอาสาสมัครทางการแพทย์ ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และรถพยาบาลตามหลักกาชาดสากล

3. ขอหน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดให้มีระบบการให้การดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสม มีการติดสัญลักษณ์ที่ระบุว่าเป็นบุคลากรหรืออาสาสมัครทางการแพทย์ที่ชัดเจน เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างปลอดภัย ตามหลักสากล ที่สำคัญคือ ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดถือความเป็นกลาง มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างเคร่งครัด

4. ขอแสดงความชื่นชมต่อบุคลากรและอาสาสมัครทางการแพทย์ทุกท่าน ที่เสียสละและมีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์การชุมนุมต่างๆ โดยมิได้หวังผลตอบแทนใดๆ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภาประธานคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา 15 กุมภาพันธ์ 2564

บทความก่อนหน้านี้คุยกับทูต : “อูก ซอร์พวน” ไทย-กัมพูชา พัฒนาสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (ตอน 1) “เพื่อนบ้านใกล้ชิด”
บทความถัดไป“ประยุทธ์” ย้อนสื่อปม ‘ม็อบ’ ปะทะ ‘ตำรวจ’ ถามทำไมรุนแรง ใครเป็นคนทำ