สวนดุสิตโพล ชี้คนไทยแค่ 20% พร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ส่วนใหญ่กังวลผลข้างเคียง

ดุสิตโพลเผยผลสำรวจ คนไทยกับวัคซีนโควิด-19 พบส่วนใหญ่ต้องการฉีด แต่กังวลผลข้างเคียงและประสิทธิภาพของวัคซีน แนะหน่วยงานรัฐเร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน

สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเรื่อง “คนไทยกับวัคซีนโควิด-19” โดยสำรวจความเห็นประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 1,570 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 22-29 มกราคม 2564 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นจากกรณีที่ไทยจะดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะ โดยวัคซีนล็อตแรกคือแอสตราเซเนกาจากสหราชอาณาจักร วัคซีนจากซิโนแวคจากจีน และจะมีการผลิตวัคซีนภายในประเทศโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับวัคซีนของไทย สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนรู้จักหรือเคยได้ยินชื่อบริษัทผลิตวัคซีนโควิด-19 ใดบ้าง

อันดับ 1 ไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเท็ค (Pfyzer- BioNTech) 64.27%

อันดับ 2 อ๊อกฟอร์ด-แอสตราเซเนกา (Oxford-Astrazeneca) 52.55%

อันดับ 3 ซิโนแวค ไบโอเทค (Sinovec- Biotech) 51.66%

อันดับ 4 จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson&Johnson) 35.10%

อันดับ 5 โมเดอร์นา (Moderna) 28.28%

2. ประชาชนมีความกังวลเรื่องใดบ้างในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไทย

อันดับ 1 ผลข้างเคียงของวัคซีน 82.71%

อันดับ 2 ประสิทธิภาพของวัคซีน 71.96%

อันดับ 3 ความเพียงพอของวัคซีนสำหรับประชาชนทุกคน 54.67%

อันดับ 4 ราคาต่อเข็มของวัคซีนกรณีที่ประชาชนต้องจ่าย 44.17%

อันดับ 5 ยี่ห้อของวัคซีนที่ไทยสั่งซื้อ 38.60%

3. ประชาชนต้องการจะฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือไม่

อันดับ 1 ต้องการฉีด แต่ขอรอดูผลข้างเคียงก่อน 65.99%

อันดับ 2 ต้องการฉีด และพร้อมฉีดได้เลย 20.70%

อันดับ 3 ไม่ต้องการฉีด 13.31%

4. ประชาชนเชื่อมั่นว่าวัคซีนจะป้องกันโควิด-19 ได้หรือไม่

อันดับ 1 ค่อนข้างเชื่อมั่น 63.88%

อันดับ 2 ไม่เชื่อมั่น 19.30%

อันดับ 3 เชื่อมั่น 16.82%

5. เมื่อมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยแล้ว การดูแลสุขภาพของประชาชนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

อันดับ 1 ดูแลเหมือนเดิม 60.83%

อันดับ 2 ดูแลมากขึ้น 35.54%

อันดับ 3 ดูแลน้อยลง 3.63%

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า เรื่องวัคซีนโควิด-19 เป็นประเด็นร้อนที่หลายฝ่ายตั้งคำถามต่อการบริหารงานของรัฐบาล เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินงานของหลายประเทศต่างมีความคืบหน้าอย่างมากในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ความแตกต่างที่เห็นได้ชัด ทำให้ประชาชนเกิดความกังวลใจทั้งในเรื่องยี่ห้อวัคซีน ประสิทธิภาพ ผลข้างเคียง กระบวนการจัดซื้อ ความล่าช้า ราคา และความโปร่งใส นับว่าเรื่องวัคซีนโควิด-19 เป็นโจทย์ที่ท้าทายรัฐบาลอย่างยิ่งในการเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน

ด้าน ดร.วิทวัส รัตนถาวร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า จากผลสำรวจในเรื่อง “คนไทยกับวัคซีนโควิด-19” บ่งชี้ได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ทั้งในด้านของประสิทธิภาพ ราคา และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ภายหลังจากการได้รับวัคซีน

ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ยังส่งผลกระทบโดยตรงกับความเชื่อมั่นของประชาชนในด้านความปลอดภัยของวัคซีน โดยสะท้อนจากผลสำรวจที่พบว่า ประชาชนยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีนมากถึงร้อยละ 82.71 ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานทางภาครัฐที่ต้องดำเนินการเร่งชี้แจง ทำความเข้าใจกับประชาชนถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 ที่มีความแตกต่างกันของแต่ละบริษัท

บทความก่อนหน้านี้‘ศรีสุวรรณ’ ฟาด ‘สิระ’ เตรียมบุกกกต. จี้สอบปมแจกข้าวสาร-แมสก์ช่วงโควิด
บทความถัดไปโฆษกเผย รบ. ยึดหลักการกระจายวัคซีนโควิด-19 อย่างเป็นธรรม แบ่งฉีดเป็น 3 ระยะ