ลุ้นศาลล้มละลายกลางไฟเขียว การบินไทย เลื่อนเวลาส่งแผนฟื้นฟูกิจการ 1 เดือนสุดท้าย

วันที่ 28 มกราคม 2564 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กระทำแผนและในนามผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2564 ที่ผ่านผู้ทำแผนได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อขอขยายเวลาการส่ง แผนฟื้นฟูกิจการ เพิ่มเติม ตามาตร 90/43 วรรค2 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 โดยขอขยายระยะเวลาออกไปอีก1 เดือนนับแต่วันครบกำหนด

เนื่องจากผู้ทำแผนจำเป็นต้องทำข้อเสนอแนะ และความเห็นของเจ้าหนี้กลุ่มต่างๆที่มีต่อหลักการของร่างแผนฟื้นฟูกิจการและแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อนำมาปรับปรุงเนื้อหาของร่างแผนฟื้นฟูกิจการในส่วนต่างๆ ให้สมบูรณ์และครอบคลุม เพื่อให้เจ้าหนี้ทั้งหลายเห็นพ้องในหลักการของแผนฟื้นฟูกิจการ

และเพื่อให้แผนฟื้นฟูกิจการได้รับการเห็นชอบด้วยแผนจากที่ประชุมเจ้าหนี้ต่อไป ซึ่งผู้ทำแผนอยู่ระหว่างการประชุม เพื่อเจรจาและหารือร่วมกับบรรดาเจ้าหนี้กลุ่มต่างๆเพื่อรวบรวมความเห็นดังกล่าว ประกอบกับแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยส่วนที่เป็นสาระสำคัญหลายรายการ บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องร่วมการวิเคราะห์ พิจารณาอย่างถี่ถ้วนซึ่งการทำให้ให้แผนฟื้นฟูกิจการสมบูรณ์นั้นจำเป็นต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง

ทั้งนี้ศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปอีก 1 เดือน จนถึงวันที่ 2มี .ค. 2564ซึ่งเป็นการขยายเวลาครั้งสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนด

โดยหลังจากนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะจัดประชุมเจ้าหนี้ เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการศาลล้มละลายกลางจะมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนและแต่งตั้งผู้บริหารแผน และบริษัทฯ จะดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการและจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าใดๆ ในการฟื้นฟูกิจการรวมถึงความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมต่อไป

บทความก่อนหน้านี้‘หมอเอก’ จี้ถาม ‘อนุทิน’ ตกลงยังไง? ในแผนจะซื้อวัคซีนจาก COVAX แต่กลับพูดเหมือนไม่เอาแล้ว
บทความถัดไปการกลับมาของนาวัลนี จุดการเมืองรัสเซียร้อน / บทความต่างประเทศ