‘เพื่อไทย’ เสนอ 3 มาตรการเยียวยา ช่วยประชาชนสู้โควิด

วันที่ 20 มกราคม 2564 พรรคเพื่อไทย (พท.) ได้ออกแถลงการณ์ข้อเสนอต่อรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดระลอกใหม่ ว่า

สืบเนื่องจากมติ ครม. ที่เห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดระลอกใหม่ พรรคเพื่อไทย โดยคณะกรรมการนโยบายและวิชาการ เห็นว่า

1. พรรคเพื่อไทยผิดหวังกับมาตรการเยียวยาของรัฐบาล เนื่องจากขนาดของมาตรการนั้นไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ภาคเอกชน และแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ โดยเศรษฐกิจประเทศยังไม่ฟื้นจากการใช้ยาแรงของรัฐบาลในระลอกแรก และโดนตอกย้ำจากการสั่งหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระลอกนี้อีกครั้ง ฉะนั้นการประเมินความผลกระทบเป็นระลอกๆ โดยไม่คำนึงถึงผลสืบเนื่องและความเปราะบางที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้ว นำมาสู่ขนาดของมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับความจำเป็นของประเทศ
2. นอกจากขนาดของมาตรการแล้ว รายละเอียดและกระบวนการของมาตรการยังเป็นปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการจำกัดไม่ให้เบิกเป็นเงินสด การต้องใช้ผ่านระบบแอปพลิเคชัน เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ เหล่านี้สร้างภาระและทำให้มาตรการที่ไม่เพียงพอในเชิงปริมาณอยู่แล้ว ยังมีปัญหาในเชิงประสิทธิภาพอีกด้วย โดยทำให้เกิดความลำบากต่อพี่น้องประชาชนในการเข้าถึงมาตรการของรัฐบาลโดยไม่จำเป็น ส่งผลให้มาตรการเหล่านี้ไร้ซึ่งประสิทธิภาพ
3. ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงแรงงานได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง มีปัญหาหนี้ ต้องปิดกิจการ ล้มละลาย ต้องปลดแรงงาน พรรคเพื่อไทยยืนยันว่ามาตรการเร่งด่วนที่ได้เสนอเป็นสิ่งจำเป็นที่รัฐบาลพึงดำเนินการในทันที ไม่ว่าจะเป็น กองทุนสินเชื่อเพื่อ SMEs ผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 1 ล้านล้านบาท การแก้ พ.ร.ก.ซอฟต์โลน มาตรการคงการจ้างงาน การพักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย และมาตรการลดภาระของประชาชน

บทความก่อนหน้านี้ส่องเส้นทางความรัก “มาสุ” – “นาตาลี” คู่นี้สปาร์คกันได้ยังไง ?
บทความถัดไปเมื่อ ‘หนุ่มเมืองจันท์’ เขียนถึง “พี่โต้ง ฐากูร บุนปาน” กับ “สิ่งที่ข่าวไม่ได้ลง”