‘คมนาคม’ วอน กทม.ชะลอขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว 104 บาท หวั่นผู้ใช้บริการแบกรับภาระ

เป็นเรื่องที่กำลังสร้างความกังวลให้กับประชาชนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางในชีวิตประจำวัน หลังจากอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่กรุงเทพมหานครได้มีประกาศเพื่อปรับอัตราค่าโดยสารใหม่โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์นั้น

เมื่อวันที่ 16 มกราคม มีรายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงกรณีอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว ว่า ตามที่กรุงเทพมหานครได้มีประกาศ เพื่อปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวลงวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยมีสาระสำคัญในการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวสูงสุดถึง 104 บาทตลอดสาย ซึ่งเป็นการกำหนดอัตราค่าโดยสารที่เป็นภาระค่าเดินทางแก่ประชาชน

โดยขาดการดำเนินการตามมติคณะรัฐนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ในคราวที่เห็นชอบการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์สายสีเขียวส่วนต่อขยาย ระหว่างการถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กับกรุงเทพมหานคร ที่ได้กำหนดให้ กระทรวงคมนาคมบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครในการกำหนดอัตราแรกเข้า อัตราค่าโดยสารที่เป็นธรรมและไม่เป็นภาระแก่ประชาชนนั้น

ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจึงขอเรียกร้องให้กรุงเทพมหานครชะลอการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารสายสีเขียวดังกล่าว จนกว่าจะได้มีการพิจารณาร่วมกันระหว่างทุกฝ่าย และหาหนทางอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ บริหารจัดการ ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ ในเรื่องขอการปรับแก้ไขสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียวตามที่ กทม.ได้พิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร เพื่อขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการศึกษาของโครงการ แนวทางการกำหนดอัตราค่าโดยสาร ต้นทุนของโครงการ และเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาศึกษา และให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดการลดอัตราค่าโดยสารสูงสุดจาก 65 บาท ที่ กทม. เสนอ ใช้เป็นฐานถึงปี พ.ศ.2602 (38 ปี) ลงเหลือไม่เกินอัตราแนวทางที่ระบบรถไฟฟ้า สายอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมกำหนดใช้ เช่น สีน้ำเงิน สีชมพู สีเหลือง สีม่วง ที่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ 42 บาท แต่กระทรวงคมนาคมยังไม่ได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเวลาประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือกัน เพื่อช่วยกันลดอัตราค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนต่อไป

บทความก่อนหน้านี้เดินตามดาวประจำวันที่ 17-23 มกราคม พ.ศ.2564
บทความถัดไป“เพื่อไทย” ดักคอ “ประยุทธ์” เลิก “ทราบแล้วเปลี่ยน” ต้องคิดรอบด้านเยียวยาปชช.จากโควิด