“อานนท์ นำภา” ทนายความสิทธิฯ-นักเคลื่อนไหว ได้รับรางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชนปี 2021

เมื่อวันที่ 14 มกราคม คณะกรรมการคัดสรรรางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้ประกาศว่า นายอานนท์ นำภา ทนายความ และนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนชาวไทย ได้รับรางวัล กวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชน (Gwang Ju Prize for Human Rights) ประจำปี 2564 จากมูลนิธิ 18 พฤษภารำลึก (May 18 Memorial Foundation) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

โดยระบุว่า นับแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา นายอานนท์ ได้เริ่มต้นทำงานด้านกฎหมาย ทำหน้าที่ที่ปรึกษาคดีด้านสิทธิมนุษยชนและกับนักกิจกรรมด้านประชาธิปไตย หลังจากรัฐประหารปี 2557 เขาได้ต่อสู้เพื่อประชาชนที่ถูกฟ้องร้อง จากประมวลกฎหมายอาญาม.112 ที่ปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออก และทำโทษนักสิทธิมนุษยชน และผู้เคลื่อนไหวทางการเมือง และช่วยเหลือคนที่ถูกดำเนินคดีโดยศาลทหาร

ในปี 2557 นายอานนท์ ได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้ง “กลุ่มพลเมืองโต้กลับ” ที่ติดอาวุธให้กับประชาชนในการต่อสู้กับความไม่เป็นประชาธิปไตย ระบบอำนาจนิยม และช่วย ผลักดันให้เกิดความตื่นรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชน และเป็นหนึ่งในผู้นำที่ผลักดันการต่อสู้ ของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งปี 2561 ทั้งยังผลักดันให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ มีความตื่นตัวทางสิทธิมนุษยชน การต่อต้านความรุนแรง ที่เกิดขึ้นจากกฎอัยการศึก และ กองทัพ การปราศรัยของเขา ยังมีพลังในการก่อร่างประชาธิปไตยในประเทศไทย และทำให้กลุ่มผู้สนับสนุนประชาธิปไตย และ เยาวชนไทย เคลื่อนไหวทางการเมือง

ไม่เพียงเท่านี้ อานนท์ยังต่อสู้เพื่อความตระหนักรู้ให้กับประชาชนถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใต้กฎอัยการศึกและการปกครองภายใต้ระบอบทหาร เขายังได้แสดงการปราศรัยเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และการสถาปนาประชาธิปไตยที่ดีขึ้นซึ่งส่งผลต่อการชุมนุมของฝ่ายประชาธิปไตยที่นำโดยคนหนุ่มสาวไปขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวสู่การเป็นประชาธิปไตยในไทย

แต่ผลจากความเคลื่อนมานี้ เขาจึงถูกจับจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายครั้ง และถูกตั้งข้อหาความผิดทางอาญา ทั้งยังเผชิญกับความเสี่ยงกับการถูกกักขัง หากไม่หยุดการเคลื่อนไหว แต่เขาก็ยังคงต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนต่อไป

ทั้งนี้ รางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชนได้เริ่มมอบรางวัลให้กับนักสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา โดยมีคนไทย ที่เคยได้รับรางวัลมาแล้ว 2 คน ได้แก่ นางอังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อปี 2549 และ ไผ่ ดาวดิน นายจตุภัทร์ บุญภัทร์รักษา เมื่อปี 2560 ซึ่งได้รับเลือกขณะนายจตุภัทร์อยู่ในเรือนจำจากข้อหา ม.112 และในระดับโลก ยังมีบุคคลสำคัญหลายคนที่ได้รับรางวัลนี้ อาทิ นางอองซาน ซูจี

บทความก่อนหน้านี้คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง / สิ่งที่ขาดหายไปในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูของไทย (3) : วัฒนธรรมรำเต้นขับร้อง ‘ภชัน’ และ ‘กีรตัน’
บทความถัดไปด่วน! กกต.เคาะเลือกตั้ง “เทศบาล” 28 มี.ค. นี้