โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น-ข้าราชการตุลาการ 237 ราย

เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ทั้งนี้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 104 ราย

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่

นอกจากนี้ ยังมี ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ จำนวน 133 ราย อีกด้วย

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่

บทความก่อนหน้านี้‘กรณ์’ ชี้ ปัญหาบ่อน นายกคนเดียวก็แก้ได้ แค่ทำการพนันให้ถูกกม.
บทความถัดไปจากงานวิจัย ถึงละครที่เดินเรื่องด้วย “ผัดไทย” การต่อยอดเพื่อไทยแลนด์ 4.0