คาด กกต.เคาะ 28 มี.ค. เลือกตั้งเทศบาล เหตุต้องรอแบ่งเขตเลือกตั้งอีก 4 แห่งให้จบก่อน

คาด กกต.เคาะ 28 มี.ค. เลือกตั้งเทศบาล เหตุต้องรอแบ่งเขตเลือกตั้งอีก 4 แห่งให้จบก่อน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้มีการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาล หลังจากนี้เมื่อกกต.ได้รับแจ้งจากครม.อย่างเป็นทางการแล้ว จะประชุมเพื่อประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง  รวมถึงกำหนดวันที่จะเลือกตั้ง  ซึ่งจากการหารือเบื้องต้นระหว่างสำนักงานกกต.และกระทรวงมหาดไทย มีการเสนอที่ประชุมครม.รับทราบ โดยกำหนดไว้ 2 วัน คือวันที่ 21 มีนาคม และวันที่ 28 มีนาคม

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กกต.ยังติดปัญหาเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งไม่แล้วเสร็จอีก 4 แห่งใน 2 จังหวัด เนื่องจากมีปัญหาเรื่องแนวเขตก่อนหน้านี้ คือ  เทศบาลตำบลปากน้ำ เทศบาลเมืองบางริ้น  เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อ.เมือง จ.ระนอง และเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่ากำหนดเขตปกครองแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดดำเนินการแบ่งเขต รับฟังความคิดเห็นประชาชน และเสนอรูปแบบขึ้นมาให้กกต.พิจารณาวินิจฉัย ซึ่งแต่ละขั้นตอนดังกล่าวต้องใช้เวลาพอสมควร กกต.จึงต้องรอการดำเนินการแบ่งเขต และประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง 4 แห่งนี้ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งและกำหนดวันที่จะเลือกตั้ง

ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ที่กกต. จะประชุมเพื่อประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งวันที่ 1 กุมภาพันธ์  และกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม เป็นวันเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งเทศบาลที่จะมีขึ้นมีทั้งหมด 2,472 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 195 แห่ง และเทศบาลตำบล 2,247 แห่ง

บทความก่อนหน้านี้“แรงงาน” แนะนายจ้างยึด 3 มาตรการ เจรจาพนักงานก่อนเลิกจ้าง
บทความถัดไปE-DUANG : บทบาท ของสื่อใหม่ ออนไลน์ การตรวจสอบ ต่อ “กอ.รมน.”