ว่อนเน็ต! เอกสาร กอ.รมน. จัดซื้อโซลาร์เซลล์ อ.อมก๋อย 45 ล้าน แต่ไม่รู้ติดตั้งจุดไหน?

แชร์สะพัดออนไลน์! เปิดเอกสาร “กอ.รมน.” จัดซื้อระบบโซลาร์เซลล์ ในพื้นที่อ.อมก๋อย 45 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบการระบุ ว่าพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว เป็นจุดใด

วันนี้ (12 มกราคม 2564) มีการแชร์เอกสารของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 3 โดยเป็นเอกสารราคากลาง จัดจ้างระบบโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกำลีงติดตามไม่น้อยกว่า 210 กิโลวัตต์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยคำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2562 มูลค่า 45,205,000 (สี่สิบห้าล้านสองแสนห้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบการระบุว่าพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวเป็นจุดใด ใน อ.ออมก๋อย จ.เชียงใหม่

บทความก่อนหน้านี้ผ่าปัญหาบ่อน แหล่งระบาดโควิด ถึงวันนี้รัฐดำเนินการอะไรบ้าง ?
บทความถัดไปจะหวังฝากผีฝากไข้ได้ขนาดไหน ?