ธปท.ประกาศ เงินสำรองระหว่างประเทศไทยล่าสุด “8.7 ล้านล้านบาท”

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศไทย พบล่าสุด 8.7 ล้านล้านบาท

วันที่ 7 มกราคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ฝบช. 9/2563 เรื่อง รายงานฐานะเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2563 ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้จัดทํารายงานแสดงฐานะของเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการ

ทั้งในฐานะรวม ฐานะสุทธิ และฐานะล่วงหน้าสุทธิ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นประจําทุกเดือน นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรายงาน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ฐานะการเงินสุทธิที่ 275,203.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8,714,031.25 ล้านบาท

บทความก่อนหน้านี้โควิด-19 จีน : พบคลัสเตอร์ใหญ่ในฉือเจียจวง สั่งล็อกดาวน์ เร่งตรวจเชื้อ 11 ล้านคน หมอแจงโพสต์วัคซีนไม่ปลอดภัย แค่ประชด
บทความถัดไปรัฐบาลสอบไม่ผ่าน การสื่อสารเรื่อง “โควิด-แรงงาน” มีปัญหา | คุยกับ ศ.นิติ ภวัครพันธุ์ เทียบการจัดการในสิงคโปร์