ลุงป้อม ห่วงใย ข้าราชการทำเนียบ มอบชุด PPE ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน

วันพุธที่ 30 ธ.ค. 63 เวลา 09.30 น.
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้มอบชุดชุด PPE จำนวน 100 ชุด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล สำหรับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค
ตามอาคารในทำเนียบรัฐบาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19

พลเอกประวิตร กล่าวว่า มีความห่วงใยในสุขภาพและสวัสดิภาพ ของ เจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฎิบัติงานในทำเนียบรัฐบาล จึงขอมอบ ชุด PPE จำนวน 100 ชุด สำหรับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ตามอาคารในทำเนียบรัฐบาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 และได้กล่าวขอบคุณ และอวยพรปีใหม่ ให้กับผู้บริหารข้าราชการในทำเนียบฯ และขอให้ปฎิบัติหน้าที่ทำงานร่วมกับรัฐบาลเพื่อทำประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนต่อไป โดยมีผู้บริหารของข้าราชการประจำทำเนียบ ได้แก่ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ ตัวแทนข้าราชการเป็นผู้รับมอบสิ่งของ.

บทความก่อนหน้านี้ฟิวเจอร์พาร์ค ประกาศรถตู้ ‘ฟิวเจอร์พาร์ค-หมู่บ้านพฤกษาบี’ หยุดวิ่ง 3 วัน
บทความถัดไปราชินีแห่งบอดี้อาร์ตของยุโรป ผู้ท้าทายร่างกายด้วยความเจ็บปวด